Sıkça Sorulan Sorular

BAŞVURULAR

Enstitü Başvuru Sistemi için tıklayınız.

Sisteme belgelerinizi yüklerken gerekli özeni göstermeniz gerekmektedir. Online kaydınızı yaptırdıktan sonra o belgeler ile kişisel dosyanız oluşturulmaktadır. Önemli

1. Başvuru ve Online Kayıt iş akış süreci nasıl işlemektedir?

İlgili dosya için tıklayınız.

Online kayıt işleminden sonra Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine "e-Devlet" üzerinden veya "Şifreyi Sıfırla" seçeneği üzerinden giriş yapılabilmektedir.

2. Lisansüstü eğitimi başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce, enstitümüz sayfasında güncel olarak duyurulan tarihlerde başvurular ve kayıtlar alınmaktadır. Akademik takvim için tıklayınız.

3. Başvurular esnasında gerekli evraklar nelerdir?

Başvurular esnasında istenen evraklara buradan ulaşabilirsiniz. Online kayıt esnasında ya da daha sonra eksik bir belgeniz olması durumunda belge talep edilir, bunun dışında başvurularda Enstitü başvuru sistemine yüklenen evraklar yeterli olacaktır.

4. Gazi FBE’ne başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Adayların başvuruları internet üzerinden online olarak alınmaktadır. Askeri Okul/Polis Akademisi/Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimini tamamlayarak denklik almış Türk uyruklu kişiler istenilen evraklarla  birlikte Enstitümüze gelerek başvurularını yapmaktadır.

5. Başvuru sonucunda yedek listesinde yer alıyorum, ne yapmalıyım?

Süresi içerisinde online kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler. Yönetmeliğin 7. Maddesine göre, konu ile ilgili duyuru ve haberleri takip etmek, adayların sorumluluğundadır.

6. Asilden ve yedekten program kazandım. Asilden kazandığım programa kaydımı yaptırdıktan sonra yedek listeler açıklandığında o programı da kazanmam durumunda ne yapmam gerekir?

Tercihlerinizden birini yedekten kazanma durumunuzda Asilden kayıt yaptırdığınız bölümden kaydınızı sildirmek için dilekçeyle Enstitümüze başvurmanız gerekmektedir. Kaydınız kendi isteğiniz ile de olsa Yönetim Kurulu Kararıyla silinir dolayısıyla zaman alabilmektedir. Yönetim Kurulu Toplantıları genelde her hafta çarşamba günü olmakla birlikte, tarihlerde değişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden sonuçlar açıklandıktan sonra kararınızı en kısa sürede verip Enstitümüze başvurmanız büyük önem arz etmektedir.

7. Lisansüstü eğitim programlarına başvuru kriterleri nelerdir?

Enstitümüze bağlı Ana Bilim Dallarının yüksek lisans (tezli/tezsiz) ve doktora ve lisans sonrası doktora programlarının her birinin başvuru kriterlerine Enstitümüz web sayfası>> "Lisansüstü Eğitim Başvuru">>Kriterler ve Kontenjanlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.

8. Mezuniyet dalıma göre hangi yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabileceğimi nereden öğrenirim?

Yüksek lisans ve doktora programlarının kabul ettikleri mezuniyet dallarına Enstitümüz web sayfası>> "Lisansüstü Eğitim Başvuru">>Kriterler ve Kontenjanlar sekmesinden ulaşabilirsiniz. 

9. Mezuniyet ortalaması hangi sisteme göre kabul edilmektedir?

Başvurularda ve puan hesaplamalarında not ortalaması, 100'lük sisteme göre kullanılmaktadır ve YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaktadır.

10. Yatay geçiş başvurusu nasıl yapılır?

(1) Tezli yüksek lisans öğrencisiyken tezi reddedilen öğrencilerin talepte bulunması hâlinde, bir dönem ek süre verilerek ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmeleri kaydıyla tezsiz yüksek lisans programına geçme hakkı verilir.

(2) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Programlar arası geçiş yapan öğrencilerin, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri enstitü yönetim kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre düzenlenir.

(3) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi hâlinde ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı ana bilim/bilim dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir. (Madde 13)

11. Başka bir Üniversitede Yüksek Lisans yaparken Üniversitenizde de Yüksek Lisans yapılabilir miyim?

Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. (Tezsiz programlar hariç.) (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği, Madde (35/6)).

12. Başvurularda hangi sınav sonuçları kabul edilmektedir?

Başvurularda ALES ya da YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliği verilmiş GRE/GMAT sınavından alınan dönüşüm puanı; yabancı dil puanı için ise YDS/e-YDS/YÖKDİL ya da yine YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler YÖK eşdeğerlik tablosuna göre yapılacaktır. 

 

BİLİMSEL HAZIRLIK

1-Bilimsel Hazırlık Eğitimi ne demektir?

Bilimsel hazırlık: Mezun olduğu lisans/yüksek lisans programı ile başvurduğu lisansüstü programı farklı alanlarda olan öğrencilerin, başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan ve en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimidir. Bilimsel Hazırlık eğitimi ile ilgili başvuru kriterlerinde açıklama yapılmıştır. Ana Bilim Dalları kriterleri için tıklayınız.

2-Bilimsel Hazırlık okumam gerekiyor mu?

Ana Bilim Dalları kriterlerinde mutlaka mezun olduğunuz lisans/yüksek lisans programı ile ilgili bir açıklama bulunmaktadır. Yine de sorunuza cevap bulamazsanız detaylı bilgi için Ana Bilim Dalı ile iletişime geçebilirsiniz.

3-Bilimsel Hazırlık öğrencisiyim ne yapmalıyım?

Bilimsel Hazırlık öğrencileri kayıt oldukları ilk dönem ders kayıtları ile beraber FBE-1 Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formunu  Ana Bilim Dalı koordinesinde doldurmaları gerekmektedir ve bu form Ana Bilim Dalı üzerinden Enstitümüze iletilmelidir.

4-Bilimsel hazırlık eğitimi azami süresi ne kadardıır?

En çok iki yarıyıldır.

5-Bilimsel Hazırlık döneminde Lisansüstü ders alabilir miyim?

Bilimsel hazırlık programı devam ederken lisansüstü programından dersler alınabilir ancak bu derslerin sayısı bir yarıyıl için ikiyi geçemez. 

Bilimsel Hazırlık Ders Kayıt Anlatımı için tıklayınız.  Bilimsel Hazırlık Ders Kaydı yapılırken "Fen Bilimleri Enstitüsü" yerine ilgili "Fakülte ve Bölüm" seçilmelidir. (Örn: Mühendislik Fakültesi-Kimya Mühendisliği)

 

DERS KAYITLARI VE DANIŞMAN ONAYLARI

1.Ders kayıtlarında nelere dikkat etmeliyim? Önemli

-Dersler sistemden seçildikten sonra sırayla "Kontrol Et" sonra "Onayla" işlemleri  yapılmalıdır. Bunu yapmayan öğrenci o dönem için kayıtsız sayılır. 

-Danışman onayları tarihlerinde danışman öğretim üyesinin de ders kaydını onaylaması gerekmektedir. Danışman onayı verilmez ise ders kaydı tamamlanmaz ve o dönem için öğrenci kayıtsız sayılır.

2. Danışmanı atanmayan öğrencilerin Ders Ekle/Bırak süreci ve danışman onayları kim tarafından gerçekleştirilir?

İlgili süreç ve danışman onayı Ana Bilim Dalı Başkanlığınca gerçekleştirilir.

3. Yüksek Lisans/Doktora Tezine Hazırlık ve Yüksek Lisans/DoktoraTez Çalışması, derslerine kayıt hangi aşamada gerçekleştirilir? Önemli

Danışman ataması yapılan lisansüstü öğrenciler bu kaydı yapabilir. Kayıt yapılırken ilgili ders seçimlerinin danışman adına açılmış olmasına dikkat edilmelidir. Ders aşamasındaki öğrencilerimiz Yüksek Lisans/Doktora Tezine Hazırlık dersi, Tez aşamasındaki öğrencilerimiz Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması dersi alır. Ders ve Tez dönemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi "YÜKSEK LİSANS" ve "DOKTORA" kısmında bulunmaktadır.

Ders Kayıt Anlatımı için tıklayınız.

 

İNTİBAK VE KREDİ TRANSFER

1. İntibak ve kredi transferleri (ders saydırma) hangi tarihlerde nasıl yapılır?

İntibak ve kredi transferleri Enstitünün yayımladığı tarih aralığında dönem başlangıcında yapılır. Bunun için FBE 5 Kredi Transferi Formu doldurulmalıdır. İntibak ve kredi transferi güncel müfredata göre yapılmalıdır. Gazi Bilgi Paketi için tıklayınız. Formdaki açıklamalar dikkatle okunmalıdır.

Öğrenci, kredi transferini istediği derslerin aldığı üniversite tarafından onaylı ders tanımlama formlarını, onaylı not dökümünü ve not aralığını gösteren dönüşüm tablosunu ana bilim dalına iletmelidir.

 

ASKERLİK İŞLEMLERİ

1-Askerlik tehir işlemleri nasıl olmaktadır?

Her dönem başında toplu bir şekilde askerlik tehir talebinde bulunulmaktadır. Öğrencilerimiz e-Devletten askerlik durumlarını takip etmelidir. Askerliği bir nedenden dolayı tehir edilmeyen öğrencilerimiz olabilmektedir. Bu durumda öğrencilerimiz FBE 30 - Askerlik Sevk Tehiri dilekçesi doldurarak Enstitümüze başvuruda bulunmalıdır.

2-Bedelli askerlik yapacağım ne yapmam gerekir?

a. Kayıt dondurabilirsiniz. Bunun için o dönem için ders kaydınızı yapıp, kayıtlı öğrenci olmanız gerekir ve Kayıt dondurmak için FBE 19 - Yarıyıl İzin Talep Dilekçesini danışman hocanızla beraber doldurmanız gerekmektedir. Dilekçenin ekine sevk belgenizi veya bedelli askerlik yapacağınızı belgeyen bir belge koymalısınız. Bu şekilde bölümünüze başvurmalısınız. Ana Bilim Dalı bize başvuru dilekçenizi gönderecektir ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile talebiniz sonuçlandırılacaktır.

b. Bedelli Askerlik süresince izinli sayılma talebinde bulunabilirsiniz. O süre zarfında izinli sayılırsınız ve giremediğiniz sınav olursa mazeretli sınav hakkınız olur. Bunun için bir dilekçe yazıp hangi tarihler arasında askerlik görevinizi yerine getireceğinizi, hangi sınavlara mazeretli girmek istediğinizi açıkca belirtmeniz gerekmektedir. Dilekçenin ekine sevk belgenizi veya bedelli askerlik yapacağınızı belgeyen bir belge koymalısınız. Bu şekilde bölümünüze başvurmalısınız. Ana Bilim Dalı bize başvuru dilekçenizi gönderecektir.

KAYIT DONDURMA

1-Kayıt dondurma hangi koşullarda yapılmaktadır?

Kayıt dondurmak için öncelikle o dönem için ders kaydınızı yapıp, kayıtlı öğrenci olmanız gerekmektedir. Aksi taktirde kayıt dondurma talebinde bulunamazsınız. Önemli

Haklı ve Geçerli Nedenler yönergesine uyan mazaretler için kayıt dondurma talebinde bulunabilirsiniz. Yönerge için tıklayınız.

2-Kayıt dondurma işlemleri nasıl olmaktadır?

Kayıt dondurmak için FBE 19 - Yarıyıl İzin Talep Dilekçesini danışman hocanızla beraber doldurmanız gerekmektedir. Dilekçenin ekine mazeretinizi belgeleyen bir evrak koymalısınız. Bu şekilde bölümünüze başvurmalısınız. Ana Bilim Dalı bize başvuru dilekçenizi gönderecektir. Öğrenci Bilgi Sisteminden>>Başvuru İşlemleri>>Kayıt Dondurma Başvuru modülünden Online-Başvurunuzu da yaptıktan sonra Enstitü yönetim kurulu kararı ile talebiniz sonuçlandırılacaktır.

DANIŞMAN ATAMA VE TEZ KONUSU BELİRLEME

1. Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

Yüksek Lisans öğrencilerin danışman atamaları en geç 1.yy. sonuna kadar yapılmalıdır. Doktora  öğrencilerin danışman atamaları en geç 2.yy. sonuna kadar yapılmalıdır. FBE-2 Danışman Atama formu doldurulup Ana Bilim Dalı üzerinden Enstitüye gönderilmelidir. Bilimsel Hazırlık öğrencilerine danışman ataması yapılamaz.

2. Lisansüstü öğrencilerin tez konusu ne zaman belirlenir?

Lisansüstü öğrencilerin tez konusu 2.yy sonuna kadar belirlenmeli ve FBE-6 Tez Konusu Belirleme formu doldurulup Enstitüye Ana Bilim Dalı üzerinden gönderilmelidir.

 

YÜKSEK LİSANS

1. Yüksek Lisans Eğitim süresi ne kadardır?

Yüksek Lisans Eğitim süreci Ders dönemi ve Tez Dönemi olmak üzere 2'ye ayrılır ve azami süre 6 yarıyıldır.

2. Yüksek Lisans öğrencilerine danışman ataması ne zaman yapılmalıdır?

En geç 1. dönemin sonuna kadar öğrencinin danışmanı belirlenmelidir ve bu Enstitüye FBE-2 Danışman Atama formu doldurdurularak Ana Bilim Dalı üzerinden bildirilmelidir. Danışmanı atandıktan sonraki dönemlerde öğrenci "Yüksek Lisans Tezine Hazırlık" dersini almaya başlar.

3. Yüksek Lisans öğrencileri tez konusunu en geç ne zamana kadar belirlemelidir?

Öğrenci en geç 2. dönemin sonuna kadar danışman öğretim üyesi ile birlikte bir tez konusu belirler ve bunu Enstitüye ilgili formu (FBE-6 Tez Konusu Belirleme formu) doldurarak bildirir.

4. Yüksek Lisans ders döneminde hangi koşulları sağlamalıyım ve azami süre ne kadardır?

Ders döneminde öğrenci 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi,  tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders alması gerekmektedir. Bunu sağlayan öğrenci Tez dönemine geçer. Azami süre 4 yarıyıldır.

5. Yüksek Lisans tez döneminde hangi koşulları sağlamalıyım ve en az kaç yarıyıl tez döneminde kalmalıyım?

Ders dönemini bitirmiş olan öğrenci Tez dönemine geçer ve "Yüksek Lisans Tez Çalışması" dersini almaya başlar ve mezun olana kadar bu dersi alır. Öğrenci en az 2 yarıyılını Tez döneminde geçirmelidir. Toplamda en az 120 krediyi sağlayan öğrenci mezuniyet şartını yerine getirmiş sayılır ve tezini savunmak için işlemlere başlar.

 

Tezli Yüksek Lisans Akış Şeması için tıklayınız.

 

DOKTORA

1. Doktora Eğitim süresi ne kadardır?

Doktora Eğitim süreci Ders Dönemi , Yeterlik Dönemi ve Tez Dönemi olmak üzere 3'e ayrılır ve azami süre 12 yarıyıldır.

2. Doktora öğrencilerine danışman ataması ne zaman yapılmalıdır?

En geç 2. dönemin sonuna kadar öğrencinin danışmanı belirlenmelidir ve bu Enstitüye ilgili form (FBE-2 Danışman Atama formu) doldurdurularak bildirilir. Danışmanı atandıktan sonraki dönemlerde öğrenci "Doktora Tezine Hazırlık" dersini almaya başlar.

3. Doktora öğrencileri tez konusunu en geç ne zamana kadar belirlemelidir?

Öğrenci en geç 2. dönemin sonuna kadar danışman öğretim üyesi ile birlikte bir tez konusu belirler ve bunu Enstitüye ilgili formu (FBE-6 Tez Konusu Belirleme formu) doldurarak bildirir.

4. Doktora ders döneminde hangi koşulları sağlamalıyım ve azami süre ne kadardır?

Ders döneminde öğrenci 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi,  tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders alması gerekmektedir. Bunu sağlayan öğrenci Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır. Azami süre 4 yarıyıldır. 

5. Doktora Yeterlik döneminde hangi dersleri almalıyım?

Yeterlik döneminde öğrenci "Yeterlik Sınavı" dersini ve "Doktora Tezine Hazırlık" dersini alır. Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. (Yeterlik sınavından 2 kez başarısız olan öğrencinin kaydı silinir). Öğrenci Yeterlik Sınavından başarılı olması durumunda, 1 ay içerisinde "Tez İzleme Komitesi"  belirlenmesi FBE DR-5 Tez İzleme Komitesi Atama formunu danışmanı ile birlikte doldurarak Ana Bilim Dalı üzerinden Enstitüye iletir ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla Komite kurulur. Bundan sonra öğrenci tez konusunu 6 ay içerisinde komite üyelerine savunur ve başarılı bulunması durumunda yılda 2 kez olmak üzere Tez İzleme Komitesi toplanır ve Tezi ile ilgili raporunu sunar.

6. Doktora tez döneminde hangi koşulları sağlamalıyım ve en az kaç yarıyıl tez döneminde kalmalıyım?

Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci Tez dönemine geçer ve "Doktora Tez Çalışması" dersini almaya başlar ve mezun olana kadar bu dersi alır. Öğrenci en az 5 yarıyılını Tez döneminde geçirmelidir. Toplamda en az 240 krediyi sağlayan öğrenci mezuniyet şartını yerine getirmiş sayılır ve tezini savunmak için işlemlere başlar.

7. Doktora Tez Jürisi kaç kişiden oluşur?

Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır.

 

Doktora Akış Şeması için tıklayınız.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1. Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim süresi ne kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programı 60 krediden az olmamak üzere en az on ders ile dönem projesi dâhil 90 krediden oluşur ve azami süresi 3 yarıyıldır.

2. Tezsiz Yüksek Lisansta danışman ne zaman atanır?

Öğrenci kayıt olduğu ilk yarıyılda ders seçimi ve onayı yapar ve dönem projesine kayıt olduğu yarıyılda ise dönem projesinin yürütülmesi için bir öğretim üyesi danışman olarak belirlenir.

3. Tezsiz Yüksek Lisansta ders ücreti ne kadardır?

Katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Akış Şeması için tıklayınız.

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

1. Yabancı uyruklu öğrenciler başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Yabancı uyruklu öğrenciler akademik takvime göre belirlenen tarihlerde Enstitü Başvuru Sistemi üzerinden başvurularını yapabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için lütfen tıklayınız.

SINAVLAR

1. Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için harf notu en az ne olmalıdır?

Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC, doktora, bütünleşik doktora yeterlikte başarı harf notu en az CB olmak zorundadır ( Madde 11/4). Bilimsel Hazırlık öğrencileri için harf notu en az CC olmak zorundadır. 

 

ÜCRETLER

Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri için lütfen tıklayınız.

Öğrencilerimiz ödemelerini Halkbankası şube/atm/internet bankacılığı aracılığla öğrenci numaraları ile yapabilirler.

1. Tezli yüksek lisans programların öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre Tezli yüksek lisans öğrencileri ilk 4 yarıyıl (2 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. 4. yarıyılını dolduran tezli yüksek lisans öğrencileri, G.Ü. Senatosu'nca ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen harç ücretini ödemek durumundadır.

2. Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans öğrencileri aldıkları her ders için ücret ödemek durumundadır. Katkı payı ve öğrenim ücretleri için tıklayınız. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri derslerini seçtikten sonra almak istedikleri ders sayısı x ders ücreti sisteme yansıyacaktır.  Bundan sonra Halk Bankasına öğrenci numaraları ile bu ücreti yatırmaları gerekmektedir. Bundan sonra ders kaydını onaylayabileceklerdir.

3. Doktora programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre doktora öğrencileri G.Ü. Senatosu'nca ilgili eğitim öğretim yılı için belirlenen harç ücretini ödemek durumundadır.

4. Önlisans/Lisans programına kayıtlıyım harç ödemem gerekir mi?

İkinci bir programda kayıtlı olmanız durumunda harç ücreti ödemeniz gerekir. 

 

TEZLER VE DÖNEM PROJELERİ

1. Tezin yazım klavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Tez yazım klavuzu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

2. Tezin yazımı tamamlandıktan sonraki süreç nasıl işlemektedir?

Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

3. Tezsiz Yüksek Lisans ’ta dönem projesi süreci nasıldır?

Öğrenci, Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığı dönem projesini danışmanına sunduktan sonra enstitüye kontrol için getirmek zorundadır. Tez yazım kılavuzuna göre biçimsel olarak kontrol yapıldıktan sonra, öğrenciye Dönem Projesi Kontrol Kuponu teslim edilir. Kupon ve Dönem Projesi Enstitü Yönetimince onaylanır. Kupon ve 1 adet ciltlenen projeyi enstitüye teslim eden öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu gündemine alınır ve öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur.

Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

KAYIT SİLME NEDENLERİ
1. Yüksek Lisans Kayıt Silme nedenleri nelerdir?

(  ) Tezli Yüksek Lisans Yönetmelik MADDE 22 / (1) 

 a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış olması.

   b) Öğrencinin dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayamaması veya bu süre içerisinde enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato onayıyla belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getirememesi.

 c) Öğrencinin azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olması veya tez savunmasına girmemesi.

 ç) Tez savunmasında ret kararı verilmesi veya düzeltme kararı verilmiş tezin reddedilmesi.

 d) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin, tezinin bir kopyasını programın azami süresi içerisinde enstitüye teslim etmemesi.

(  ) Yüksek Lisans Usul ve Esasları MADDE 4

(4) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyıldır. Yaz eğitim-öğretimi bu süreye dâhil edilebilir. Bu süre, yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, ilgili yüksek lisans programının eğitim-öğretim süresine dâhil edilemez.

(  ) Yüksek Lisans Usul ve Esasları MADDE 12

(1)/(b) Öğrencinin, gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri dört yarıyılda başarıyla tamamlayamaması veya mezuniyet için AGNO’nun tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00 olmaması

(2) Öğrenci kendi isteği ile danışman, ana bilim dalı başkanlığı, varsa laboratuvar, kütüphane ile ilişkisi olmadığını belgeleyerek ilişik kesme talebinde bulunabilir

(  ) Yüksek Lisans Usul ve Esasları MADDE 9/(4)

…Türkçe Programlara başvuru yapan ve kabul edilen yabancı uyruklu adayların derslere başlayabilmeleri için TÖMER’den alınmış ve Gazi TÖMER tarafından onaylamış en az C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesini enstitüye ibrazı gerekir. C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi bulunmayan öğrencilerin en geç dört yarıyıl içerisinde TÖMER (en az C1) belgesini getirmemesi halinde enstitüyle ilişiği kesilir.

(  ) Yüksek Lisans Usul ve Esasları MADDE 9/(6)

Türkiye Burslusu Yabancı Uyruklu Öğrenciler için TÖMER’de geçen süre en çok dört yarıyıl olup lisansüstü eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez. Dört yarıyıl sonunda TÖMER belgesi (en az C1) alamayan adayların kayıtları silinir.

2. Doktora Kayıt Silme nedenleri nelerdir?

(  ) Doktora Yönetmelik MADDE 35 – (1)

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış olması.

b) Öğrencinin, gerekli zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlayamaması veya bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrasında belirtilen asgari AGNO’yu sağlayamaması. (10) Mezuniyet için AGNO’nun; tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında en az 2,50/4,00, yüksek lisans/lisans derecesiyle doktora programlarında en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

c) Öğrencinin tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması.

ç) Tez önerisinde veya doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız bulunması.

d) Zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrencinin, tez çalışmasını azami sürede tamamlayamaması.

e) Tez savunmasında ret kararı verilmesi veya düzeltme kararı verilmiş tezin reddedilmesi.

f) Tez savunmasında başarılı olan öğrencinin, tezinin bir örneğini programın azami süresi içerisinde enstitüye teslim etmemesi.

(  ) Doktora Usul ve Esasları MADDE 4

(4) Bilimsel hazırlık programı için belirlenen süre en çok iki yarıyıldır. Yaz eğitim-öğretimi bu süreye dâhil edilebilir. Bu süre, yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, ilgili yüksek lisans programının eğitim-öğretim süresine dâhil edilemez.

(  ) Doktora Usul ve Esasları MADDE 13

(2) Öğrenci kendi isteği ile danışman, ana bilim dalı başkanlığı, varsa laboratuvar, kütüphane ile ilişkisi olmadığını belgeleyerek ilişik kesme talebinde bulunabilir.

(  ) Doktora Usul ve Esasları MADDE 10/(4)

…Türkçe Programlara başvuru yapan ve kabul edilen yabancı uyruklu adayların derslere başlayabilmeleri için TÖMER’den alınmış ve Gazi TÖMER tarafından onaylamış en az C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesini enstitüye ibrazı gerekir. C1 seviyesinde Türkçe yeterlik belgesi bulunmayan öğrencilerin en geç dört yarıyıl içerisinde TÖMER (en az C1) belgesini getirmemesi halinde enstitüyle ilişiği kesilir.

(  ) Doktora Usul ve Esasları MADDE 10/(7)

Türkiye Burslusu Yabancı Uyruklu Öğrenciler için TÖMER’de geçen süre en çok dört yarıyıl olup lisansüstü eğitim-öğretim süresine dâhil edilmez. Dört yarıyıl sonunda TÖMER belgesi (en az C1) alamayan adayların kayıtları silinir.

3. Tezsiz Yüksek Lisans Kayıt Silme nedenleri nelerdir?

(  ) Tezsiz Yüksek Lisans Yönetmelik MADDE 27 / (1) 

a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çıkartılma cezası almış olması.

b) Öğrencinin, programı azami süre içerisinde tamamlayamaması.

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için lütfen tıklayınız.

background image