Öğrenci Formları

Önemli bilgi:

Öğrenci formlarının ekindeki açıklamalar bilgi ve yardım amaçlıdır, çıktılarının alınmasına gerek yoktur.

Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır.

 

ORTAK FORMLAR

FBE 1 - Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

FBE 2 - Danışman Atama Formu

FBE 3 - İkinci Danışman Atama Formu

FBE 4 - Danışman Değişikliği Formu

FBE 5 - Kredi Transferi İntibak Formu

FBE 6 - Tez Konusu Belirleme Formu

FBE 7 - Diğer Enstitü Ders Alma Talebi Formu

FBE 8 - Seminer Dersi Değerlendirme Formu

FBE 9 - Tez Adı Değişikliği Talebi

FBE 10 - Tez Savunma Sınavı Jüri Atama Formu

FBE 10.1 - Lisansüstü Yayın Bilgi Formu

FBE 11 - Lisansüstü Tez Biçimsel Değerlendirme Formu

FBE 12 - Tez Savunma İlanı Bilgi Formu

FBE 13 - Tez Savunma Jüri Üyesi Değerlendirme Raporu

FBE 14 - Lisansüstü Tez Benzerlik Formu (Enstitü tarafından doldurulacaktır)

FBE 15 - Enstitü Kontrol Formu

FBE 16 - Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu

FBE 17 - Savunma Sonrası Tez Teslim Formu

FBE 18 - Kayıt Sildirme Formu

FBE 19 - Yarıyıl İzin Talep Dilekçesi

FBE 20 - Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu

FBE 21 - Yabancı Uyruklu Öğrenciler İkametgah Bilgi Formu

FBE 22 - Maddi Hata Dilekçesi

FBE 23 - Belge İsteme Formu

FBE 24 - Harç İade Dilekçesi

FBE 25 - Adres Değişikliği Bilgi Formu

FBE 26 - Dönem Projesi Danışman Atama Formu

FBE 27 - Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Konusu Belirleme Formu

FBE 28 - Dönem Projesi Değerlendirme Formu

FBE 29 - Lisans Programından Ders Alan Öğrenci Not Bildirim Formu

FBE 30 - Askerlik Sevk Tehiri Dilekçesi

FBE 31 - İkinci Danışmanlık İçin Özgeçmiş Formu

FBE 32 - Mezun Bilgi Formu

FBE 33 - Öğrenci Bilgi Sistemi Kullanıcı Tanımlama Formu

 

DOKTORA FORMLAR

FBE DR 1 - Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

FBE DR 2 - Doktora Yeterlik Komitesi Belirleme Formu

FBE DR 3 - Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Belirleme Formu

FBE DR 4 - Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu

FBE DR 5 - Doktora Tezi İzleme Komitesi Atama Formu

FBE DR 6 - Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu

FBE DR 7 - Doktora Tez İzleme Komitesi Formu

 

DİLEKÇELER

Tez İçin Elektronik Ortamda 2 Yıl Süreyle Kısıtlama Talebi Dilekçesi

Tez İçin Elektronik Ortamda 6 Ay Süreyle Kısıtlama Talebi Dilekçesi

Gizlilik Dereceli Tezler İçin Süresiz Olarak Erişime Kapatma Dilekçesi

 

Öğrencilik süresi içerisinde sizlere kolaylık olması açısıdan hangi formu, hangi aşamada Enstitüye ileteceğiniz hususunda iş akışı oluşturulmuştur.

İş akışını görebilmek için aşağıda verilen ilgili bağlantıları tıklayınız.

 

Tezli Yüksek Lisans Akış Şeması

Tezsiz Yüksek Lisans Akış Şeması

Doktora Akış Şeması

background image