Tez Cildi Formatı

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ

YL cilt örneği-1

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ

Tezsiz YL Dönem Projesi Cildi-1

 

DOKTORA TEZİ 

DR cilt örneği-1

 

 

 

 

background image