Lisansüstü Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları

 

 

Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları için tıklayınız (PDF)

Doktora Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları için tıklayınız (PDF)

Doktora ve Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Uygulama Esasları'nda değişiklik için tıklayınız (G.Ü. Senatosunun 14/12/2021 tarih ve 2021/338 sayılı kararı)

Doktora ve Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Uygulama Esasları'nda değişiklik için tıklayınız (G.Ü. Senatosunun 15/04/2022 tarih ve 2022/123 sayılı kararı))

 

Çevrimiçi Yapılacak Lisansüstü Sınavlar ve Tez İzleme Komiteleri Toplantıları ile ilgili Uygulama Esasları için tıklayınız (PDF)

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Uzaktan Eğitim Uygulama Esasları için tıklayınız (PDF)

background image