İş Akış Süreçleri

 

Destek Hizmetleri Birimi

 - Ambar Giriş - Çıkış İşlemleri Süreci

 - Arşivleme

 - Bilgi Edinme İşlemleri Süreci

 - Doğrudan Temin Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık, 4734'e Tabi Olmayan Alımlar)

 - Faturalandırma İşlemleri Süreci

 - Gelen Evrak

 - Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım Süreci

 - Haber ve Duyuru Yayma İşlem Süreci

 - Hurdaya Ayırma İşlemleri Süreci

 - Kayıtlardan Düşüm İşlemleri Süreci

 - Taşınır Yıl Sonu İşlemleri Süreci

 - Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri Süreci

 - Tebligat ve Zimmet İşlemleri Süreci

 - Web Sayfası İşlemleri Süreci

 

Öğrenci İşleri Birimi

 - Değişim Programları veya Hareketlilikleri ile Gelen Öğrenciler Süreci

 - Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri Süreci

 - Ders Programlarının ve Dağılımlarının Hazırlanması ve Duyurulması İşlemleri Süreci

 - Dosyalama Süreci

 - Erasmus Öğrenci, Staj ve Personel Hareketliliği Süreci

 - Kayıt Dondurma İşlemleri Süreci

 - Kayıt Silme İşlemleri Süreci

 - Lisansüstü katkı payı ücreti

 - Mezuniyet İşlemleri Süreci

 - Misafir öğrenci süreci

 - Öğrenci Askerlik İşlemleri Süreci

 - Öğrenci Belge İşlemleri Süreci

 - Öğrenci Danışmanlık Hizmetleri Süreci

 - Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri Süreci

 - Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi Süreci

 - Yatay Geçiş İşlemleri Süreci

 - Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Kayıt ve Kabul İşlemleri Süreci

 

Personel Hizmetleri Birimi

 - Akademik Personel Soruşturma İşlemleri Süreci

 - Bütçenin Hazırlanma Süreci

 - Diğer Görevlendirmeler (2547 Sayılı Kanun)

 - Ek Ders Ödemeleri Süreci

 - Faaliyet Raporunun Hazırlanması Süreci

 - Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulları Süreci

 - Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları Süreci

 - Fazla Mesai Ücret Ödemeleri Süreci

 - Görevden Ayrılma İşlemleri(Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm)

 - İdari Personel Soruşturma İşlemleri Süreci

 - İzin İşlemleri Süreci

 - Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci

 - Maaş Ödemeleri Süreci

 - Mal Beyanı İşlemleri Süreci

 - Puantaj İşlemleri Süreci

 - Yolluk Ödeme İşlemleri Süreci

 - Yurtdışı geçici görevlendirme süreci

 - Yurtiçi geçici görevlendirme süreci

 - Zimmet İşlemleri Süreci

background image