Duyurular

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılı lisansüstü öğrencilerimizin ders kayıtları 11 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00 da başlayacak olup, 15 Şubat 2021 tarihinde saat 23:59 da sona erecektir. 16-17 Şubat 2021 tarihleri arasında da etkileşimli danışman onayları için öğrenci bilgi sistemi açık olacaktır.

Ders kayıt işlemleri akış şemasına 08.02.2021 tarihli Enstitümüz web sayfasındaki duyurudan ulaşabilirsiniz. Aşağıda yer alan bilgilerin de göz önünde bulundurularak ders kayıt işlemlerinin yapılması önem arz etmektedir.

 

Programlar ve Dersler:

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ve seminer dersi (Değişik ibare:RG-29/9/2020-31259), tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur (GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Madde 18 (2)).

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır (GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Madde 19 (1)).

 

DOKTORA PROGRAMI: Bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders (Değişik ibare:RG-29/9/2020-31259), seminer dersi, tez hazırlık dersi dâhil en az dokuz ders, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden oluşmaktadır (GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Madde 28 (1)).

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Doktora programı için gerekli ders dönemindeki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır (GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Madde 29 (1)).

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: 60 krediden az olmamak üzere en az on ders ile dönem projesi dâhil 90 krediden oluşur.

Programı tamamlama süresi, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır.

 

TEZE HAZIRLIK, TEZ ÇALIŞMASI VE YETERLİK SINAVI DERSLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR (danışmana açılan şubeden seçilmesi gereken dersler)

‘Yüksek Lisans Tezine Hazırlık ‘ Dersi

Yüksek lisans öğrencisi, ikinci yarıyılda tez konusunu belirlemek ve önermek amacı ile ilgili dersi alır. Ders, danışman tarafından açılır ve tez çalışması dersini alıncaya kadar devam eder (GAZİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Madde 5 (12)).

‘Yüksek Lisans Tez Çalışması ‘ Dersi

‘Yüksek Lisans Tezine Hazırlık’ dersinden başarılı olan öğrenci, ‘ Yüksek Lisans Tez Çalışması’ dersine kayıt yaptırmak ve onay vermekle yükümlüdür. Tez Çalışması dersi, yarıyıl ve yaz ayları da dahil olmak üzere öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder (GAZİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Madde 5 (14)).

‘Doktora Tezine Hazırlık ‘ Dersi

Doktora öğrencisi ikinci yarıyılda tez konusunu belirlemek ve önermek amacı ile ilgili dersi alır.  Ders, Doktora Tez Çalışması dersini alıncaya kadar devam eder eder (GAZİ ÜNİVERSİTESİ DOKTORA EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Madde5 (10)).

‘Yeterlik Sınavı’ Dersi

Öğrenci Bilgi Sisteminde Yeterlik Sınavı Dersi Ana Bilim Dalı Başkanlığı adına açılmalıdır. Doktora öğrencisi en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılda “Yeterlik Sınavı” dersine kayıt yaptırmak ve onay vermekle yükümlüdür (GAZİ ÜNİVERSİTESİ DOKTORA EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Madde 5 (12)). Doktora programına kayıtlı öğrenciler en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır (Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 31-3)). 03-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doktora Yeterlik sınavına girecek olan öğrencilerimizin Fen Bilimleri Enstitüsü resmi web sayfasındaki Belgeler sekmesi altında yer alan Öğrenci Formlarından Form Dr-4 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formunu doldurarak 11-17 Şubat 2021 tarihleri arasında Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Sisteminde ders kayıt döneminde (11-17 Şubat 2021 tarihleri arasında) “Yeterlik Sınavı” ve “Doktora Tezine Hazırlık” derslerinin seçilmesi gerekmektedir.

‘Doktora Tez Çalışması’ Dersi

Derslerini ve Yeterlik Sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci “Doktora Tez Çalışması dersine kayıt yaptırmak ve onay vermekle yükümlüdür. Doktora Tez Çalışması dersi yarıyıl ve yaz ayları da dahil olmak üzere öğrencinin mezuniyetine kadar devam eder (GAZİ ÜNİVERSİTESİ DOKTORA EĞİTİM-ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Madde5 (13)).

Ana Bilim Dallarının zorunlu derslerinin ders dönemi olan 4 yarıyıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

Önemli Not: Lisansüstü Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik / Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Dersinin bir kez alınması yeterlidir. Doktora öğrencilerinin yüksek lisans eğitimleri sırasında aldıkları bu dersten muaf olabilmeleri için Enstitüye dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir.