Yayın şartını sağlayamayan öğrenciler hakkında - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

 

Üniversitemiz Senatosunun 16.04.2020 tarih ve 05 sayılı toplantısında "Lisansüstü programlarda öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için istenen yayın ve bildiri vb. şartlarının pandemi dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla öğrencinin pandemi dönemi öncesinde kongre veya sempozyumlara müracaatının bulunması, kabul almış olduğunun belgelenmesi ve özeti ile müracaatı halinde yayın şartını sağlamış sayılması" kararına varılmıştır.