Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkatine - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

 

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğün'den alınan,"Uluslararası Sağlık Turizmi Ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki kişilere sunulan sağlık hizmetlerinin "Fiyatlandırma Usul Ve Esasları" başlıklı maddesinin "s" fıkrasında yer alan; "Genel Sağlık Sigortasından yararlanılmaması halinde ülkemizde oturma izni almış ve geçici T.C kimlik numarası olan yabancı uyruklu hastalara sunulan sağlık hizmetleri Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılır. Ülkemizde bulunan yabancı temsilcilik ve elçiliklerde görev yapan yabancı uyruklu kişilerde bu madde kapsamında değerlendirilir." ibaresi metinden çıkarılmıştır, konuya ilişkin yapılan değişikler nedeniyle; ikamet izni, geçici koruma kanunu kapsamında olan yabancı uyruklular; Sağlık Turizmi kapsamına alınmış olduğu için; Üniversitemiz bünyesindeki tüm yabancı uyruklu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları amacıyla ivedilikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iletişime geçilip sigortalarını aktif hale getirmeleri gerekmektedir.