Tez savunmasına girecek öğrencilere duyuru - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

 

Tez savunma jürisi kurulan öğrenci tez savunma sınavına girmeden önce Turnitin raporunun ilk ve son sayfasını spiral ciltli tezi ile birlikte jüri üyelerine teslim etmelidir.

Ayrıca tezini son kontrole getiren öğrencilerin Turnitin son taraması için tezlerini pdf dosyası olarak bir CD’de Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.