Telefon hatlarında yaşanan yoğunluk - Fen Bilimleri Enstitüsü