Duyurular
02 Nisan 2021 15:33

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde  39-(3)’te yer alan, “Öğrenci e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.hükmüne göre öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde  yer alan e-posta adresine gönderilerek yapılacaktır. Önemle duyurulur.