Öğrenci İşleri Birimi

 

1. Ana Bilim Dalları tarafından yürütülen iş akış süreçleri

1.1. Enstitüye ders programlarının gönderim işlemleri süreci

1.2. Lisansüstü programlarda ilk defa ders açma işlemleri süreci

1.3. Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanlarını ve kriterlerini belirleme süreci

1.4. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yazılı-mülakat sınavı jüri üyelerinin belirlenmesi süreci

 

2. Öğrenci İşleri Personeli tarafından yürütülen iş akış süreçleri

2.1.1. Başka üniversitelerdeki lisansüstü programlardan ders alma süreci

2.1.2. Danışman atama işlemleri süreci

2.1.3. Danışman değişikliği işlemleri süreci

2.1.4. Ders saydırma süreci

2.1.5. Ders veya derslerin muafiyeti süreci

2.1.6. Erasmus değişim programı süreci

2.1.7. Kaybolmuş veya yıpranmış kimlik kartı talep işlemleri süreci

2.1.8. Kayıt dondurma süreci

2.1.9. Kayıt yaptıran öğrencilerin bilgilerinin öğrenci otomasyon sistemine giriş işlemleri

2.1.10. Kendi isteği ile kayıt sildirme süreci

2.1.11. Lisansüstü açılan programlara başvuru süreci

2.1.12. Öğrenci askerlik işlemleri süreci

2.1.13. Öğrenci belgesi ve transkript talep işlemleri süreci

2.1.14. Öğrenci kimlik kartı işlemleri süreci

2.1.15. Özel/Misafir öğrenci alımı işlemleri süreci

2.1.16. Sınav sonuçlarına itiraz süreci

2.1.17. Yeni öğrenci kayıt süreci

2.2.1. Tezli Yüksek Lisans tez konusu belirleme süreci

2.2.2. Tezli Yüksek Lisans tez savunma sınavı süreci

2.2.3. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez konusu ve İçerik değişikliği süreci

2.2.4. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Tez savunma jüri üyelerinin belirlenmesi ve sınav aşaması süreci

2.3.1. Doktora yeterlik sınavı süreci

2.3.2. Doktora tez izleme komitesinin belirlenmesi süreci

2.3.3. Doktora altı aylık çalışma raporlarının sözlü sınav süreci

2.3.4. Doktora tez savunma sınavı süreci

 

3. Tez işleri ve Mezuniyet evraklarından sorumlu personel tarafından yürütülen iş akış süreçleri

3.1. Lisansüstü programlarda öğrencilerin mezuniyet işlemleri süreci

3.2. Lisansüstü programlarda öğrencilerin tezlerinin ulusal tez merkezine yükleme ve yazışma işlemleri süreci

 

4. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı iş akış süreçleri

4.1. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Doktora Programlarına Başvuru Kabulü

4.2. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Başvuru Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı

4.3. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Öğrenci Alım Şartlarının, Sınav Tarih ve Yerlerinin Belirlenmesi ve İlan Edilmesi

4.4. 100/2000 YÖK Doktora Bursu Alan Öğrencilerin Eğitim Sürelerinin Takibi

 

5. 7143 sayılı kanunun 15. maddesi gereğince Yatay Geçiş süreci

5.1. Yatay geçiş (7143 s.k’nun 15. md. Gereğince) süreci