MEZUNİYETLER
07 Ağustos 2018 13:35

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Zoleykha TEYMOURI HAJI ABAD

Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği (Teknoloji Fakültesi)

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Analysis of Neuro-Fuzzy Inference System Approaches for Diagnosis of Chronic Kidney Disease

(Kronik Böbrek Hastalığının Teşhisinde Sinirsel-Bulanık Çıkarım Sistemine Dayalı Yaklaşımların Çözümlenmesi)

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin POLAT

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Toplantı Salonu B-444

Savunma Tarihi

11/09/2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Fatih ATAŞ

Anabilim Dalı

Biyoloji

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Türkiye deki Bazı Cassidinae ve Hispinae Türlerinin Genital Morfolojileri Üzerine Araştırmalar (Coleoptera: Chrysomelidae) 

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Hüseyin ÖZDİKMEN

Savunma Yeri

Biyoloji Seminer Salonu

Savunma Tarihi

29.08.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Bilgesu KARTAL

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Konoidal regle yüzeyler için bazı karakterizasyonlar

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Savunma Yeri

Gazi Üni. Fen Fak. Dekanlık 312 No'lu oda

Savunma Tarihi

24.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Tuğba BAYSAL

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Dual uzayda bir eğri ve onun tabii lift eğrisinin darboux vektörleri tarafından oluşturulan regle yüzey çiftleri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Savunma Yeri

Gazi Üni. Fen Fak. Dekanlık 312 No'lu oda

Savunma Tarihi

21.08.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Latife ÖZYURT

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Dual uzayda striksiyon skroll'lu regle yüzeyler

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Savunma Yeri

Gazi Üni. Fen Fak. Dekanlık 312 No'lu oda

Savunma Tarihi

24.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Gizem DURSUN

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Tim Burton Sinemasında Sürrealist Ev İncelemesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Esin BOYACIOĞLU

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu

Savunma Tarihi

10.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ghayda NYAZI

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Towards A Net-Zero Energy House Adapting Vernacular And Passive Techniques In Jeddah City

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu

Savunma Tarihi

30.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

İsmail KAMBER

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Mansard Çatıların Strüktürel Performansının Malzeme Tipi İşçilik ve Maliyet Parametrelerine Göre Değerlendirilmesi: Eskişehir Örneği

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu

Savunma Tarihi

22.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Masoud MATINPOUR

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

İslami Geometrik Örüntülerin Kinetik Yüzey Oluşturma Potansiyelleri Üzerinde Bir Deneme

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu

Savunma Tarihi

27.06.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Hilal KAYA

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Biyofilik Tasarım ve İyileştiren Mimarlık: Çocuk Hastaneleri Üzerine Bir Değerlendirme

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu

Savunma Tarihi

27.06.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Berna MUN

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Mimarlık Eğitiminde Yaparak Öğrenme: Deneysel Strüktürler

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu

Savunma Tarihi

26.06.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ujal ABBASLI

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Biyomimetik Tasarım Yaklaşımları İle Parametrik Oyun Alanı Tasarımı

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi DigiLAB 

Savunma Tarihi

26.06.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Duygunur ASLAN

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Binalar Aracılığıyla Yağmur Suyu Toplama Stratejilerine Biyomimetik Bir Yaklaşım

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu 

Savunma Tarihi

25.06.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Elif BULUT

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

3B Yazıcı Teknolojilerinin Mimarlık Alanındaki Potansiyelleri ve Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme: Sosyal Ekonomik Ve Çevresel Bir Perspektif

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu 

Savunma Tarihi

24.04.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Kenan KILIÇ

Anabilim Dalı

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Doğal Yaşlanmış Ağaç Malzemede Üstyüzey İşlemlerinin Performans Özellikleri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Cevdet SÖĞÜTLÜ

Savunma Yeri

Taşkent Binası A-343 Nolu Salon

Savunma Tarihi

07/08/2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Özge BİRDEN KIRCI

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

BİYOLOJİK SİLAHLARIN GAMA RADYASYONUYLA İMHASI

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

PROF. DR. İBRAHİM TÜKENMEZ

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Oda No:537

Savunma Tarihi

26.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Gençay GÜNDOĞDU

Anabilim Dalı

Çevre Bilimleri

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

RADYOKARBONLA (C-14) BENZİNDE FOSİL OLMAYAN KATKI KONTROLÜ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

PROF. DR. İBRAHİM TÜKENMEZ

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Oda No:537

Savunma Tarihi

26.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Emre YURTKURAN

Anabilim Dalı

Makine Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Plazma Tabancası Tasarımı Analizi ve Plazma Atomizasyon Yöntemi ile Ti alaşım Tozu Üretiminin Araştırılması

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Rahmi ÜNAL

Savunma Yeri

429 nolu salon

Savunma Tarihi

01.08.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Aylin KURT

Anabilim Dalı

Kimya

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

İletken Polimer Katkılı Kompozitlerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Bazı Radyoaktif İyonların Adsorpsiyonunda Kullanılması

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Bekir SARI

Savunma Yeri

Kimya Bölümü Seminer Salonu

Savunma Tarihi

22/07/2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Emine CENGİZHAN

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Stokastik Isı Denklemi ve Nümerik Çözümleri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Fikriye Nuray YILMAZ

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonu

Savunma Tarihi

05.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Fatih TÜRKKAN

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Stokastik Diferensiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri ve Kararlılığı

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Fikriye Nuray YILMAZ

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonu

Savunma Tarihi

05.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ayşe ASENA ARAS

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

SİNEMADAKİ HETEROTOPİK MEKANLARIN MİMARLIK AÇISINDAN OKUNMASI

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. ADNAN AKSU

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu 

Savunma Tarihi

11.07.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Mükerrem GÜNÇIKTI

Anabilim Dalı

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye (SED) Sahip Konut Kullanıcılarının İç Mekân Donatım Elemanlarını Değiştirme Süreçlerinin İncelenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof.Dr. Kemal YILDIRIM

Savunma Yeri

Taşkent Binası A-343 Nolu Seminer Salonu

Savunma Tarihi

17.05.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ferdi OLMUŞ

Anabilim Dalı

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

İç Mekân Bitkilerinin Müşterilerin Alışveriş Kararları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof.Dr. Kemal YILDIRIM

Savunma Yeri

Taşkent Binası A-343 Nolu Seminer Salonu

Savunma Tarihi

17.05.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ahmet MESTAN

Anabilim Dalı

Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Açık Ofis İç Mekân Tasarımının Kullanıcıların Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof.Dr. Kemal YILDIRIM

Savunma Yeri

Taşkent Binası A-343 Nolu Seminer Salonu

Savunma Tarihi

03.04.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Yasemin HATİPOĞLU

Anabilim Dalı

Şehir ve Bölge Planlama

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Kentsel Dirençlilik ile Açık ve Yeşil Alanların Erişilebilirliğinin İlişkisi: İstanbulun Kentsel Alanları üzerine bir Değerlendirme

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Burcu ÖZÜDURU

Savunma Yeri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 738

Savunma Tarihi

24.04.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Mehmet UYSAL

Anabilim Dalı

Şehir ve Bölge Planlama

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Taşınmaz kültür mirasının korunması ve sürdürülebilirliği

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Nevin TURGUT GÜLTEKİN

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı

Savunma Tarihi

03.08.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Berna ERDOĞAN

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

METANIN KURU REFORMLANMA REAKSİYONUYLA HİDROJEN ÜRETİMİ İÇİN MEZOGÖZENEKLİ KATALİZÖR GELİŞTİRİLMESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Nail YAŞYERLİ

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Oda No:537

Savunma Tarihi

10.05.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Deniz ÖZONUR

Anabilim Dalı

İstatistik

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Bazı İstatistiksel Modeller için Smooth Uyum İyiliği Testleri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Hülya BAYRAK

Savunma Yeri

İstatistik Bölümü Seminer Salonu

Savunma Tarihi

22.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Akın AYDIN

Anabilim Dalı

Elektrik Elektronik Mühendisliği (Teknoloji Fakültesi)

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Çembersel Doğru Akım Motoru Tasarımı ve Manyetik Analizi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Cemal YILMAZ

Savunma Yeri

Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği

Savunma Tarihi

02.05.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Cemile ŞANLIER

Anabilim Dalı

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Kullanıcı Odaklı ve Doğadan Esinlenen Yeni Bir Tasarım İşlem Modelinin Geliştirilmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Hüseyin Rıza Börklü

Savunma Yeri

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü, Derslik B/205

Savunma Tarihi

02/ 05/ 2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Fulya ERDEMİR

Anabilim Dalı

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Esneyerek Kilitlenen Bağlantı Elemanlarının Tasarımı ve Yapay Sinir Ağları (YSA) ile Modellenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. M. Tolga ÖZKAN

Savunma Yeri

Teknoloji Fak. Taşkent 3. Kat End Tas Müh Seminer Odası

Savunma Tarihi

12.04.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Mehtap EVCİ

Anabilim Dalı

Kimya

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Yüzeyde Işıkla Başlatılan PET-ATRP ve Arayüz Aracılı RAFT Polimerleşme Kombinasyonu ile Sıcaklık Ve Işık Duyarlı Karışık Polimer Fırçaların Sentezi: Hücre Tabakası Hazırlama ve Ayırma Durumu

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Tuncer ÇAYKARA

Savunma Yeri

Kimya Bölümü Seminer Salonu

Savunma Tarihi

26.04.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ahmet Selim KAHRAMAN

Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği (TF)

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Çok Seviyeli Eşikleme ve Arı Algoritması Yardımıyla Renkli Görüntülerin Sınıflandırılması

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Recep DEMİRCİ

Savunma Yeri

Taşkent Binası 444 Nolu Salon

Savunma Tarihi

30.04.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ammar HOMAIDA

Anabilim Dalı

İstatistik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Comparing Biclustering Algorithms Using Data Envelopment Analysis to Choose The Best Parameters

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç.Dr. Bülent ALTUNKAYNAK 

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi 214 Nolu Oda

Savunma Tarihi

11.01.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Günseli AYTAÇ CANKURTARAN

Anabilim Dalı

İstatistik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Panel tobit modellerde en çok olabilirlik tahmini için optimizasyon algoritmalarının karşılaştırılması ve ülkelerin araştırma çıktıları üzerine bir uygulama

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç.Dr. Bülent ALTUNKAYNAK 

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Seminer Odası

Savunma Tarihi

02.05.2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

SERDAL YAZICI

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

İki Değişkenli Hermite Polinomlarını İçeren Szász Operatörlerinin Genellemeleri ve Yaklaşım Özellikleri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Bayram ÇEKİM

Savunma Yeri

Fen Fakültesi Fakülte Seminer Salonu

Savunma Tarihi

26/04/2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

HAFİZE BÜŞRA SABUR

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Mimarlıkta Robot Kullanımı ve 21. Yüzyıl’ın Hibrit Tektonikleri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra Arslan Selçuk 

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 641 No’lu Salon 

Savunma Tarihi

01/02/2019

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

BERİL KAPUSUZ BALCI

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Venedik Bienali’nde Sanat-Mimarlık Eşlemesi ve Mekansal Pratik Olarak Ambiente

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Esin BOYACIOĞLU

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık toplantı salonu

Savunma Tarihi

21.09.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

AYŞENUR COŞKUN

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Avrupa Yeşil Başkent Ödüllü Kentlerin Perfomans Göstergeleri Üzerine Bir Değerlendirme ve Yerel Yönetimler için bir Yol Haritası: Bursa Örneği

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu u 

Savunma Tarihi

31.07.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

MELEK SARIKÖSE

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Yapılı Çerçevelerde Nanomalzeme Kullanımı Ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 

Savunma Tarihi

25.07.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

MAHINA REKI

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Exploring New Forms Through Parametric Patterns in Responsive Façades

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 

Savunma Tarihi

25.07.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ZEHRA BETÜL TÜRK

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Sürdürülebilir Mimarlık İçin Doğadan Öğrenilen Yaklaşımlar: Doğa Esinli Fikirlerin Bina Kabuğuna Etkisi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 

Savunma Tarihi

25.07.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ALA'A AL-DEEN AL JADA'AN

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

A New Approach for Building Facade Designs in Different Climate Regions: Biomimetic Skin

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Semra ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu 

Savunma Tarihi

11.07.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ESRA BEŞPINAR

Anabilim Dalı

İstatistik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Eğilim Skorları Kullanılarak Eşleştirme Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. HÜLYA OLMUŞ

Savunma Yeri

İstatistik Bölümü Seminer Odası

Savunma Tarihi

27.06.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

NAİL FERHAT ÖZTÜRK

Anabilim Dalı

Elektrik ELektronik Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Demiryolu Güvenliği için Fiber Optik Sensör Tasarımı

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. MURAT YÜCEL

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Taş Bina Elektrik Elektronik Mühendisliği  

Savunma Tarihi

20.06.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

FATMA HANDAN SARIGÜL

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Sürdürülebilirlik İçin Sertifikalandırma: Şereflikoçhisar Aile Yaşam Merkezi Binasının Yeni Binalar İçin Leed Bd+C Kapsamında Değerlendirilmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. SEMRA ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu  

Savunma Tarihi

11.06.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

CANSU URAL

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Türkiye’de Pasif Ev Standartlarında Yapı Üretmek: Gaziantep İnsan Kaynakları ve Kuluçka Merkezleri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. SEMRA ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu 

Savunma Tarihi

11.06.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

TAMRAZ KAZİMOV

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Yüksek Yapılar ve Performatif Mimarlık: Burf Khalifa ve Shanghai Kulesi Örneklerinin Aerodinamik Tasarımı Üzerine Bir Değerlendirme

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. SEMRA ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu 

Savunma Tarihi

11.06.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

YILDIZ ÖZTÜRK ÇİÇEK

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Türkiye’de Kamu Yayıncılığı ve TRT Kurumu Ankara Oran Yerleşkesi Üzerine

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Yrd. Doç. Dr. SEMRA ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yüksel Erdemir Salonu 

Savunma Tarihi

08.08.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

NUR BANU ÖZDEMİR

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Taşıyıcı Sistemlerde Ağaç Metaforu: Frei Otto Üzerine Bir Deneme

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Yrd. Doç. Dr. SEMRA ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

11.07.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ISBAH ESTATEYIEH

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Fabrication of Complex Forms in the Digital Age: Re-Experiencing Wood Joinery in Architecture

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Yrd. Doç. Dr. SEMRA ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

11.07.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

SİNEM TOZLU

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

21. Yüzyıl Tasarım ve Üretim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Mimarlık Paradigmasına Etkisi:Sayısal Mimarlık 

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Yrd. Doç. Dr. SEMRA ARSLAN SELÇUK

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

30.03.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ELİF SAHTİYANCI

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Türkiye Modernleşme Projesinin 1930-1940 Dönemi Mimarlığa Etkileri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. NAZAN KIRCI

Savunma Yeri

Mimarlık Bölümü 637 No’lu Derslik

Savunma Tarihi

29.03.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

BURAK YENİPINAR

Anabilim Dalı

Elektrik Elektronik Müh. (Tek. Fak.)

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Sezgisel Optimizasyon Teknikleri Kullanarak Elektrik Makinalarının Tasarımı ve Analizi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. CEMAL YILMAZ

Savunma Yeri

Taşkent Binası toplantı salonu

Savunma Tarihi

20.06.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ESRA YILDIRIM

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Linyit ve biyokütlenin plazma gazlaştırması

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

PROF. DR. BEKİR ZÜHTÜ UYSAL

Savunma Yeri

Kimya Müh. Bölümü, Salon: 537

Savunma Tarihi

22.06.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

BERAT ÇINAR ACAR

Anabilim Dalı

BİYOLOJİ

Program (YL / D)

DOKTORA

Tez Konusu

Endüstriyel Atık Sulardan Biyoremidasyon ile Kromun Detoksifikasyonu, Doğal ve Kimyasal/Biyolojik Yöntemlerle Modifiye Edilmiş Kil Üzerine Krom Adsorpsiyonunun Merkezi Kompozit Tasarım Yöntemi Kullanarak İncelenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

PROF. DR. ZEHRANUR YÜKSEKDAĞ

Savunma Yeri

Kimya Bölümü Seminer Salonu

Savunma Tarihi

09.05.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

FERHAT ERDİNÇ

Anabilim Dalı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

Afetlere Karşı Kentlerin Dirençliliği: İstanbul Örneği

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

PROF. DR. GÜLSEVEN UBAY TÖNÜK

Savunma Yeri

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Toplantı Odası

Savunma Tarihi

31.05.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ÇİĞDEM ÇÖREK ÖZTAŞ

Anabilim Dalı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Program (YL / D)

DOKTORA

Tez Konusu

Büyükşehir Belediyelerinde Kentleşen Kırsal Alanların Planlama Sorunlarına Yönelik Sürdürülebilir Model Önerisi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

PROF. DR. ŞULE KARAASLAN

Savunma Yeri

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Savunma Tarihi

15.09.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

DUYGU KILIÇ

Anabilim Dalı

İSTATİSTİK

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

Faktöriyel Denemeler İçin Yanıt Yüzeyi Metodunun Uygulanması

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

PROF. DR. HÜLYA BAYRAK

Savunma Yeri

İstatistik Bölümü Seminer Odası

Savunma Tarihi

28.05.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

MERVE AKAY

Anabilim Dalı

MİMARLIK

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

TEKRAR VE D-GEN HAVUZU:TABANLIOĞLU MİMARLIK

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

PROF. DR. AYSU AKALIN

Savunma Yeri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 6.KAT 637 NO'LU DERSLİK

Savunma Tarihi

05.06.2018

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ONUR AKTAŞ

Anabilim Dalı

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

WEB UYGULAMALARINDA ZAFİYET OLUŞTURABİLECEK TÜRKÇE DOSYA VE DİZİN İSİMLERİ ANALİZİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. ŞEREF SAĞIROĞLU

Savunma Yeri

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SEMİNER SALONU

Savunma Tarihi

13.12.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

KERİME ŞEYMA KURUTLU

Anabilim Dalı

ÇEVRE BİLİMLERİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

HIZLI TRENİN NEDEN OLDUĞU ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. NİZAMİ AKTÜRK

Savunma Yeri

REKTÖRLÜK BİNASI

Savunma Tarihi

13.10.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ÖZNUR IŞINKARALAR

Anabilim Dalı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

MAHALLE ÖLÇEĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ: KASTAMONU ÖRNEĞİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Z. GÜLSEVEN UBAY TÖNÜK

Savunma Yeri

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ, TOPLANTI ODASI

Savunma Tarihi

14.09.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

MELİHA HAVVA ÖZ

Anabilim Dalı

MİMARLIK

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

MUĞLA İLİ MİLAS İLÇESİ BEÇİN ANTİK KENTİ’NDE BULUNAN BÜYÜK HAMAM’IN (AHMET GAZİ HAMAMI) RESTORASYON ÖNERİSİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Z. GEDİZ URAK

Savunma Yeri

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIK TOPLANTI ODASI

Savunma Tarihi

16.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

GÖKHAN TUNA

Anabilim Dalı

KAZALARIN ÇEVRESEL VE TEKNİK ARAŞTIRMASI

Program (YL / D)

DOKTORA

Tez Konusu

TÜRKİYEDE MEYDANA GELEN İŞ KAZALARININ VERİ MADENCİLİĞİ KÜMELEME MODELİNDE GRAF TEORİ İLE ANALİZİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. MUSTAFA KURT

Savunma Yeri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ, TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

13.09.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ASLI ÇALIŞ

Anabilim Dalı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YDOKTORA

Tez Konusu

TEHLİKELİ MADDELERİN ÇOK MODLU TAŞIMACILIĞI İÇİN MODEL ÖNERİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. CEVRİYE GENCER

Savunma Yeri

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

25.09.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ZEHRA BETÜL ÖCAL

Anabilim Dalı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

KURU PRİNADAN ZEYTİNYAĞI ÖZÜTLENMESİNDE KARIŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ İLE YAĞ ÖZÜTLEME VERİMİNİN ARTTIRILMASI

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. SAFFETTİN FERDA MUTLU

Savunma Yeri

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

26.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

GİZEM ÖZKAN ÜSTÜN

Anabilim Dalı

MİMARLIK

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

ÇAĞDAŞ MİMARLIĞI OKUMAK: KLASİK BATI MÜZİĞİ ÜZERİNDEN BİR OKUMA DENEMESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. PINAR DİNÇ KALAYCI

Savunma Yeri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 637 NOLU SINIF

Savunma Tarihi

26.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

SEYİD AHMED YARKIN

Anabilim Dalı

MİMARLIK

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

MEVCUT BİNALARDA YENİLEME ÇALIŞMALARININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİĞİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. FİGEN BEYHAN

Savunma Yeri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 637 NOLU SINIF

Savunma Tarihi

06.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

SULTAN ÖZTORUN

Anabilim Dalı

MİMARLIK

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

ENERJİ POLİTİKALARI KAPSAMINDA YAPILI ÇEVREYE İLİŞKİN AB VE TÜRK MEVZUATI OLUŞUM SÜRECİ VE SIFIR ENERJİLİ BİNA ANLAYIŞINA YÖNELİM

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. FİGEN BEYHAN

Savunma Yeri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 637 NOLU SINIF

Savunma Tarihi

22.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

MERVE ERTOSUN YILDIZ

Anabilim Dalı

MİMARLIK

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA YAPISAL ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİM MODELİ ÖNERİSİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. FİGEN BEYHAN

Savunma Yeri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 637 NOLU SINIF

Savunma Tarihi

22.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

MUSTAFA ERSAN

Anabilim Dalı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (TEK. FAK.)

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

HİDROELEKTRİK SANTRALLERDE KULLANILAN SENKRON GENERATÖRLER İÇİN STATİK UYARTIM SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. ERDAL IRMAK

Savunma Yeri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ B BLOK SMART GRİD LAB.

Savunma Tarihi

07.08.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

SENA IŞIKLAR

Anabilim Dalı

MİMARLIK

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

KENTSEL MEKAN KULLANIMI DEĞERLENDİRMESİ SELANİK CADDESİ VE İNKILAP SOKAK ÖRNEĞİ ANKARA

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. NAZAN KIRCI

Savunma Yeri

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ 637 NOLU SINIF

Savunma Tarihi

30.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

LEILA AKBARISHAHAB

Anabilim Dalı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Program (YL / D)

DOKTORA

Tez Konusu

İMGELENEBİLİR KENTSEL MEKÂNLARIN NİTELİKLERİNİN FRAKTAL YAKLAŞIM İLE SAPTANMASI VE BİR TASARIM GRAMERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof.Dr.AYŞE TEKEL

Savunma Yeri

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

28.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

GÜLHAYAT AĞRAZ

Anabilim Dalı

MİMARLIK

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

SİVAS İLİ MERKEZ İLÇESİ GELENEKSEL KONUTLARININ ANALİZ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BAĞLAMINDA KORUMA ÖNERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Z. GEDİZ URAK

Savunma Yeri

MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

27.07.2017

 

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

MURAT AKKAN

Anabilim Dalı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İSTEMCİ SUNUCU MİMARİSİNE YÖNELİK OGC SERVİSLERİ OPTİMİZASYONU

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. HACER KARACAN

Savunma Yeri

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Savunma Tarihi

26.07.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ÖMER KİRAZ

Anabilim Dalı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ)

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

WEB TABANLI ANDROİD KÖTÜCÜL YAZILIM TESPİT SİSTEMİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Yrd. Doç. Dr. İBRAHİM ALPER DOĞRU

Savunma Yeri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

05.07.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

MORTAZA MORADİ

Anabilim Dalı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

KENTSEL BÜYÜME VE YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BURSA ÖRNEĞİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. NİLGÜN GÖRER TAMER

Savunma Yeri

MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

25.07.2016

 

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

YAVUZ KÖSEKUL

Anabilim Dalı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

KANOLA YAĞINDAN DMC-BİYODİZEL ÜRETİMİ İÇİN KATALİZÖR TASARIMI VE KİNETİK ÇALIŞMALAR

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. NEZAHAT BOZ

Savunma Yeri

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 537 NOLU SALON

Savunma Tarihi

02.05.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

GÖKHAN ATABEY

Anabilim Dalı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

RÜZGAR SANTRALLERİNİN İLETİM SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ İLE BALIKESİR 1 – ŞAMLI ENERJİ İLETİM HATTI UYGULAMASI

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Öğr. Gör. Dr. SÜLEYMAN SUNGUR TEZCAN

Savunma Yeri

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

06.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

HATİCE TÜL KÜBRA AKDUR

Anabilim Dalı

İSTATİSTİK

Program (YL / D)

DOKTORA

Tez Konusu

DOĞRUSAL KARIŞIK MODELLERDE PARAMETRELER İÇİN GÜVEN ARALIKLARINA YENİ YAKLAŞIMLAR

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. HÜLYA BAYRAK

Savunma Yeri

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ, SEMİNER SALONU

Savunma Tarihi

09.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

HAYRİYE ESRA AKYÜZ

Anabilim Dalı

İSTATİSTİK

Program (YL / D)

DOKTORA

Tez Konusu

İKİ BAĞIMSIZ YIĞININ VARYANSLARININ FARKI İÇİN SAĞLAM TAHMİN EDİCİLERE DAYALI ARALIK TAHMİNİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. HAMZA GAMGAM

Savunma Yeri

İSTATİSTİK A.B.D. SEMİNER ODASI

Savunma Tarihi

14.06.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

DAMLA ÖZKAYNAK

Anabilim Dalı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

TARIM ATIKLARININ BİYOBOZUNUR VE ANTİBAKTERİYEL PLASTİKTE KULLANILABİLİRLİĞİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. AYŞE MURATHAN

Savunma Yeri

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 537 NOLU SALON

Savunma Tarihi

04.05.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı

YAVUZ YAĞIZATLI

Anabilim Dalı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

AL-Tİ-CE KATALİZÖRLERİNİN HAZIRLANMASI VE H2S’ÜN SEÇİCİ KATALİTİK OKSİDASYONU İLE ELEMENTEL KÜKÜRT ELDESİ İÇİN AKTİVİTE TESTLERİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. SENA YAŞYERLİ

Savunma Yeri

KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, SALON: 537

Savunma Tarihi

25.05.2017

 

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı

ALKİN ÖZGEN

Anabilim Dalı

KİMYA

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

HETEROJEN KATALİZÖRLER KULLANARAK TRANSMETİLLEME TEPKİMESİ İLE GLİSERİN İÇERMEYEN BİYOYAKIT ELDESİ 

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. NEBAHAT DEĞİRMENBAŞI

Savunma Yeri

KİMYA BÖLÜMÜ SEMİNER SALONU

Savunma Tarihi

24.05.201

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

HATİCE AKTOSUN

Anabilim Dalı

ÇEVRE BİLİMLERİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

YUKARI AKIŞLI ANAEROBİK ÇAMUR YATAKLI REAKTÖRDE PEYNİR ALTI SUYUNUN ARITIMINDA ÖN ARITIM REAKTÖRÜNDE LAKTOZ DÖNÜŞÜMÜNÜN MODELLENMESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. SAFFETTİN FERDA MUTLU

Savunma Yeri

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

08.06.2017

 

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ELİF SANCAR UZUNOĞLU

Anabilim Dalı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

NİŞASTA ESASLI DOĞAL ATIKLARDAN BİYOBOZUNUR PLASTİK ELDESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. AYŞE MURATHAN

Savunma Yeri

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SALON 537

Savunma Tarihi

04.05.2017

 

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ÖMER AYDIN

Anabilim Dalı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

GİRDAP ARAMA ALGORİTMASI KULLANARAK OPTİMAL GÜÇ AKIŞI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. M. CENGİZ TAPLAMACIOĞLU

Savunma Yeri

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

26.05.2017

 

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ÖZGÜ YÖRÜK

Anabilim Dalı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

BİYOKÜTLE YAKMA SİSTEMLERİNİN BACA GAZINDAN KÜKÜRT DİOKSIT GİDERİMİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. BEKİR ZÜHTÜ UYSAL

Savunma Yeri

KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, SALON: 537

Savunma Tarihi

23.05.2017

 

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

SEMİH YILDIRIMTOP

Anabilim Dalı

MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

GÜNÜMÜZ ÜST SED KONUTLARININ EBEVEYN YATAK ODALARINDA BULUNAN ELBİSE DOLAPLARININ YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. KEMAL YILDIRIM

Savunma Yeri

BİLGİSAYAR LABORATUVARI- II

Savunma Tarihi

12.05.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

MEHMET DEMİRTAŞ

Anabilim Dalı

MAKİNE EĞİTİMİ

Program (YL / D)

 YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

PASLANMAZ SAC MALZEMELERİN SIVAMA PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. ZAFER TEKİNER

Savunma Yeri

İMALAT MÜHENDİSLİĞİ TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

29.03.2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

YUNUS CAN ÖLMEZ

Anabilim Dalı

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

DETERMINATION OF SOLAR POWER POTENTIAL IN TURKEY AND IMPACT OF SOLAR POWER PLANT IN KARAPINAR ON THE GRID

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Öğr. Gör. Dr. SÜLEYMAN SUNGUR TEZCAN

Savunma Yeri

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

17.04.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

FERİDE EFE

Anabilim Dalı

BİYOLOJİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

LACTOBACILLUS CİNSİ BAKTERİLERDE BİYOSÜRFEKTAN ÜRETİMİ VE BİYOSÜRFEKTANIN STAPHYLOCOCCUS AUREUS BAKTERİLERİNİN OLUŞTURDUĞU BİYOFİLMİ ENGELLEMESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. ZEHRANUR YÜKSEKDAĞ

Savunma Yeri

BİYOLOJİ SEMİNER SALONU

Savunma Tarihi

12.01.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Olcay Türkan YURDUGÜZEL

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Mimarlık

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. B. Işık AKSULU

Savunma Yeri

Mim. Fak. Mim. Böl. 6. Kat 637 Nolu Sınıf

Savunma Tarihi

17.02.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Zuhal ÖZÇETİN

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Trafik Kaynaklı Gürültünün Analizi ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması Üzerine Bir Yöntem Önerisi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Füsun DEMİREL

Savunma Yeri

Rektörlük Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

03.11.2016

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ramazan KOCAOĞLU

Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Araçsal Tasarsız Ağlar İçin Konum Tabanlı Sezgisel  ve Ölçeklenebilir Yönlendirme Protokolü

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM

Savunma Yeri

Bilgisayar Mühendisliği Seminer Salonu (Teknoloji Fakültesi)

Savunma Tarihi

01.03.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Halil KARAKOÇ

Anabilim Dalı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

TM Yöntemi İle B4C Takviyeli AA6061 Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretimi, Mekanik Özelliklerinin ve Balistik Performansının İncelenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Ramazan ÇITAK

Savunma Yeri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD Toplantı Salonu 

Savunma Tarihi

27.01.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Güneş BABAGİRAY

Anabilim Dalı

.İnşaat Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

GÖMÜLÜ İLETİM HATTI YAPILARINDA DARBE ETKİLERİNİN GEOSENTETİKLER VASITASI İLE AZALTIMI

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Sami Oğuzhan AKBAŞ

Savunma Yeri

İnşaat Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

09/02/2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Selin GÜREL

Anabilim Dalı

Kimya Müh.

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Optimum Koşullarda Stiren/Metil Metakrilat Kopolimeri ile Nanokompozit Üretimi ve Karakterizasyonu

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Sebahat ERDOĞAN

Savunma Yeri

537 nolu Seminer Salonu

Savunma Tarihi

24/01/2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Mohammad HATAM BALAV

Anabilim Dalı

İnşaat Müh.

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Nano Malzemelerin Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerin Özellikleri Üzerine Etkileri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doc. Dr. Mustafa ŞAHMARAN

Savunma Yeri

 

Savunma Tarihi

16/12/2016

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ferhan ŞOLA ERDURAN

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

 

Fuzzy Metrik, Sezgisel Fuzzy Metrik Uzaylarda Sabit Nokta Teoremleri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Cemil YILDIZ

Savunma Yeri

Seminer 227

Savunma Tarihi

21/12/2016

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Çetin Cemal ÖZEKEN

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Üretilen Ölçüler ve İntegraller

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Cüneyt ÇEVİK

Savunma Yeri

Matematik Bölümü Seminer Salonu

Savunma Tarihi

20/12/2016

 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Elshen Nadirov

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Polietilen Atığın ve Ceviz Kabuğunun Birlikte Su Buharı Gazlaştırmasıyla Hidrojence Zengin Sentez Gazı Üretimi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Özkan Murat DOĞAN

Savunma Yeri

Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

07/09/2016

 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Fatih Furkan YILMAZ

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Ağır Soda Tesisi Atık Çözeltisinin Geri Kazanımı

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Özkan Murat DOĞAN

Savunma Yeri

Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

30/06/2016

 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Duygu Uysal

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Kalsiyum Asetat Çözeltisi ile Karbon Dioksitin Absorpsiyonu

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Özkan Murat DOĞAN

Savunma Yeri

Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

02/06/2016

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Tuğba AKKAŞ BOYNUEĞRİ

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

MAGNEZYUM HİDRÜR BİLEŞİĞİYLE KALSİYUM TUZLARINDAN KALSİYUM BORHİDRÜR SENTEZİ VE BORHİDRÜR BİLEŞİKLERİNİN KATALİTİK DEHİDROJENASYONU

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Metin GÜRÜ

Savunma Yeri

Kimya Mühendisliği Bölümü 537 Nolu Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

01/12/2016

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Nesli KÜÇÜKTEPE

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Sentez Şartlarının Pd-Cu Membranların Yapısına Etkisi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Meltem DOĞAN

Savunma Yeri

Kimya Müh. Böl. Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

20/09/2016

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ONUR KARAKURT

Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Basınçlı ve Savak Tipi Akım Durumlarında Köprü Tahliyesi Altındaki Oyulmanın İncelenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Yrd.Doç.Dr.Müsteyde Baduna KOÇYİĞİT

Savunma Yeri

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Savunma Tarihi

15/11/2016

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Fikret SÖNMEZ

Anabilim Dalı

Makina Eğitimi

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Yaşlandırılabilir Alüminyum Alaşımların Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle Birleştirmesi ve Kaynak Sonrası Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç.Dr.Hüdayim BAŞAK 

Savunma Yeri

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği-Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

21/10/2016