Genel Başvuru Şartları (2019-2020 Güz yarıyılı) - Fen Bilimleri Enstitüsü
Genel Başvuru Şartları (2019-2020 Güz yarıyılı)

Yüksek Lisans ve Doktora Programları Öğrenci Kabul ve Kayıt Esasları Başvuru sekmesinde ilan edilmiştir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

Gazi Üniversitesi Enstitü/Ana Bilim Dalı ve Programlar itibariyle asgari başvuru koşullarının üzerinde kriterler ve özel şartlar belirleyebildiğinden, başvuru yapılmadan önce ilgili Enstitünün program şartlarının incelenmesi önem arz etmektedir.

 

 1. Lisans mezunu ya da kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek lisans öğrencileri yüksek lisans programlarına başvurabilirler.
 2. Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olan veya yüksek lisans eğitimi devam eden ve tez savunma jürisi kurulmuş olan adaylar (Bu adayların enstitülere şahsen başvurması gerekmektedir.) doktora programlarına başvurabilirler.
 3. Kayıt tarihinde mezun olmak koşuluyla hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner fakültelerinde okuyan öğrenciler 9. Yarıyıl not ortalaması ile doktora programlarına başvuru yapabilirler.
 4. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği, veteriner fakültesi mezunları veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar, yüksek lisans derecesine sahip sayılır ve doğrudan doktora programlarına başvurabilirler.
 5. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 6. Lisansüstü programlara başvuran adayların ağırlıklı genel not ortalaması ve gerekli diğer bilgileri YÖKSİS üzerinden alınır (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun olacaklar için). Başvuruları şartlı kabul edilen mezun olabilecek öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması olarak adayın başvuru tarihindeki YÖKSİS veri tabanında yer alan not ortalaması esas alınır. Bu adayların başvuru tarihinden sonra YÖKSİS veri tabanında genel not ortalamalarında oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Başvuruları şartlı kabul edilen adaylar mezuniyet not ortalamaları başvuru kriterlerini sağlamaları durumunda kayıt hakkı kazanırlar. YÖKSİS kaydı olmayan adayların başvuru esnasında mezun/mezun olacakları yükseköğretim kurumlarından gerekli olan YÖKSİS kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekir.
 7. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında mülakat/yazılı sınav tarihi ve saatlerinin çakışmasında ilgili Enstitü sorumlu tutulamaz.
 8. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvuru yapabilirler.
 9. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
 10. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır. 100’lük not sistemiyle mezun olan/olacak adayların mezuniyet notları 4’lük sisteme çevrilir, ancak değerlendirme sürecinde 100’lük sistemdeki puan değeri kullanılır.
 11. Lisans/Tezli Yüksek Lisans programını yurtdışında tamamlamış adayların, diplomalarına ait Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesine sahip olması gerekir.
 12. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato kararları ve Enstitü tarafından ilan edilen şartlar dikkate alınır.
 13. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurmadan önce Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yabancı Uyruklu Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 14. Lisansüstü programların başvuru kabul kriterleri için tıklayınız.
 15. Lisansüstü başvurularda kullanılan tablolar:

Diploma notu: Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları için; (https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf )

             Yabancı Dil: ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için; (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf)

GRE – GMAT: ALES yerine kullanılan GRE-GMAT sınav sonuçları eşdeğerlik tablosu için; (http://webftp.gazi.edu.tr/be/duyuruBelge/Ales_GRE-GMAT.pdf)