Duyurular
15 Şubat 2019 14:35

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2018-2019 eğitim öğretim yılı Bahar dönemi için Enstitümüzde uygun bulunan alan ve kontenjanları aşağıda sunulmuştur.

 

Başvurmak isteyen adayların en geç 21/02/2019 Perşembe gününe kadar ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Başvuru şartları, usul ve esaslar ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

 

Başvuru Kriterleri: 

Not Ortalaması (Lisans) : 65

Not Ortalaması (Y. Lisans) : 75

ALES: 70

ÜDS/KPDS/YDS: 55

 

Kabul Edilen Programlar:

Bilgisayar Mühendisliği (Mühendislik Fak.)

Bilgi Güvenliği Mühendisliği

İstatistik

Endüstri Mühendisliği

Smart Grids (İngilizce)

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER  

  1. Kazanılan programa kesin kayıt yaptırmak istendiğine dair dilekçe (tıklayınız),
  2. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,

b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),

  1. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
  2. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya GRE/GMAT sonuç belgesi
  3. Doğrulama kodu bulunan KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi
  4. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
  5. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
  6. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) veya vesikalık fotoğraf,
  7. Erkek adaylar için, son bir hafta içinde e-devletten alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),

Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge.