Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

 

Akademik takvimde belirtilen lisansüstü öğrencilerin DERS KAYITLARI (07-08 Şubat 2019) sırasında aşağıda belirtilen hususların öğretim üyelerine ve öğrencilere duyurulması ve dikkate alınması hususu önemle hatırlatılır.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1- Ders aşamasında olan yüksek lisans öğrencilerin; (8 ders + seminer dahil) danışman öğretim üyeleri adına açılan yüksek lisans uzmanlık alan dersi ve yüksek lisans tez hazırlık derslerini seçmesi gerekmektedir.

2- Tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencilerin; danışman öğretim üyeleri adına açılan yüksek lisans tez çalışması ve yüksek lisans uzmanlık derslerini seçmesi gerekmektedir.

3- Ders aşamasında olan doktora öğrencilerin; (9 ders +seminer ve yeterlik aşaması dahil) danışman öğretim üyeleri adına açılan doktora tez hazırlık ve doktora uzmanlık alan derslerini seçmesi gerekmektedir.

4- Tez aşamasında olan doktora öğrencilerin; danışman öğretim üyeleri adına açılan doktora tez çalışması ve doktora uzmanlık alan derslerini seçmesi gerekmektedir.