7143 Sayılı Af Kanunu ile Kayıt Yaptıracak Öğrenciler için Önemli Duyuru - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

18 Mayıs 2018 Tarih ve 7143 Sayılı Af Kanunu ile Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Dikkatine;

Resmi Gazetenin 27 Ocak 2017 Tarih ve 29961 sayılı Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabidir. Yönetmelik için tıklayınız.

 

Tezli Yüksek Lisans öğrencileri;

  • Zorunlu Dersler + Seçmeli Dersler (Zorunlu ve Seçmeli derslerin toplam sayısı 7) + Yüksek Lisans Seminer + Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
  • Yayın Şartı   
  • Mezuniyet için toplam 120 AKTS

- Yüksek Lisans öğrencilerinden sadece "Seminer" ve "Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" derslerini almamış olan ve tez aşamasına gelmiş öğrencilerin bu dersleri alarak beraberinde "Tez hazırlık" dersine kayıt yaptırmaları,

- Yüksek Lisans öğrencilerinden sadece "Seminer" dersini almamış olanların "Seminer" dersi ve beraberinde "Tez hazırlık" derslerine kayıt yaptırmaları,

- Yüksek Lisans öğrencilerinden sadece "Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersini almamış olanların "Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersi ve beraberinde "Tez Çalışması" dersine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

 

Doktora Öğrencileri;

  • Zorunlu Dersler + Seçmeli dersler (Zorunlu ve Seçmeli derslerin toplam sayısı 8) + Doktora Seminer + Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği + Yeterlik Aşaması
  • Yayın Şartı
  • Mezuniyet için toplam 240 AKTS

- Doktora öğrencilerinden "Yeterlik" aşamasını geçmiş sadece "Seminer" ve "Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" derslerini almamış olan öğrencilerin bu dersler ve beraberinde "Tez hazırlık" dersine kayıt yaptırmaları,

- Doktora öğrencilerinden "Yeterlik" aşamasını geçmiş sadece "Seminer" dersini almamış olanların "Seminer" ve beraberinde "Tez hazırlık" dersine kayıt yaptırmaları,

- Doktora öğrencilerinden "Yeterlik" aşamasını geçmiş sadece "Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersini almamış olanların "Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği" dersi ve beraberinde "Tez çalışması" dersine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

- Yeterlik aşamasını geçmiş olan öğrenciler tekrar Yeterlik sınavına girmeyeceklerdir. 

 

Tezsiz Yüksek Lisans;

  • Seçmeli dersler (10 ders) + Dönem Projesi
  • Mezuniyet için toplam 90 AKTS