2019 Temmuz-Aralık Dönemi TİK Toplantıları Hakkında Önemli Hatırlatma - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

 

2019 Temmuz-Aralık dönemi TİK toplantılarının yapılması önemle hatırlatılır. Yapılmaması durumunda ise, aşağıdaki yönetmelik maddesinin uygulanacağı hususu duyurulur.

 

Gazi Üniversitesi Doktora Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları

İlişik Kesme

Madde (13)-(1) c) "öğrencinin tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunması halinde ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir".