Duyurular

GÜZ YARIYILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ LİSANSÜSTÜ BAŞVURU İŞLEMLERİ:

Yabancı uyruklu adaylar lisansüstü programlara başvurularını 17-26 Haziran 2019 tarihleri mesai günlerinde 900-1700 saatleri arasında Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yabancı Uyruklu Birimine şahsen müracaat ederek yapmaları gerekmektedir. Noter vekâleti ile de başvuru yapılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenciler Ana Bilim Dalı başvuru kriterlerini sağlamak durumundadır.

Başvuruda Gerekli Belgeler:

Yabancı Uyruklu Başvuru Formu,

Pasaport aslı ve tasdikli sureti,

Türkiye’de lisans ve/veya yüksek lisansını tamamlamış ise; başvuracağı program için gerekli diploma ve not dökümü, 

Yurt dışında lisans ve/veya yüksek lisansını tamamlamış ise; YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, diploma ve transkriptlerinin aslı ve Türkçe noter onaylı fotokopisini (Tercümelerde diploma ve not dökümlerinde genel not ortalamasının belirtilmesi gerekir.),

Lisans öğrenimini Yurt içinde yapanlar için geçerli doğrulama kodu ile ALES belgesi,

GRE/GMAT sonuç belgesi ve noter onaylı sureti,

Lisansüstü programlara başvuran adaylar için Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi  (Merkezi yabancı dil sınavları veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları),

TÖMER belgesi en az C1 düzeyinde olması gerekir (Resmi dili Türkçe olan yabancı uyruklu öğrencilerden, lisans/tezli yüksek lisans öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerden ve yabancı dilde yürütülen programlara başvuracak adaylardan Türkçe yeterlik belgesi istenmez.),

2 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) veya vesikalık fotoğraf.

Yabancı uyruklu başvuru formu için tıklayınız.

Yabancı uyruklu öğrenci kabul eden programlar, kriterler, kontenjanlar ve sınav bilgileri için tıklayınız.

GRE, GMAT Not Dönüşümleri için tıklayınız.

Yabancı Dil Not Dönüşümleri için tıklayınız.