Duyurular

 

2019-2020 Bahar Döneminde lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi için tıklayınız

NOT: Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Kesin Kayıt Öğrenci Listesi Güncellenmiştir. 

 

Kesin kayıtlar 20-21 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER  

 1. Kazanılan programa kesin kayıt yaptırmak istendiğine dair dilekçe (tıklayınız)
 2. a) Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,

b) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),

 1. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 2. Doğrulama kodu bulunan ALES sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya GRE/GMAT sonuç belgesi
 3. Doğrulama kodu bulunan KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL sonuç belgesinin ÖSYM ağ sayfasından çıktısı veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuç belgesi
 4. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
 5. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
 6. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) veya vesikalık fotoğraf,
 7. Erkek adaylar için, son bir hafta içinde e-devletten alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç)

Önemli hatırlatma: Kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaması için öğrencilerin e-posta adreslerini e-devlet sisteminden doğrulamaları gerekmektedir. 

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. Yüksek Lisans programlarına, lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik / okul tanıma belgesine sahip olan ve kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek adaylar başvurabilir.
 1. Doktora programlarına yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim kurulunca verilmiş yüksek lisans denklik / okul tanıma belgesine sahip olan adaylar başvurabilir.
 1. 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş veya bu tarihten önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırarak mezun olmuş öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 1. Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların ağırlıklı genel not ortalaması ve gerekli diğer bilgileri YÖKSİS üzerinden alınır (Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da mezun olacaklar için). Başvuruları şartlı kabul edilen mezun olabilecek öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması olarak adayın başvuru tarihindeki YÖKSİS veri tabanında yer alan not ortalaması esas alınır. Bu adayların başvuru tarihinden sonra YÖKSİS veri tabanında genel not ortalamalarında oluşabilecek değişiklikler dikkate alınmaz. Başvuruları şartlı kabul edilen adaylar mezuniyet not ortalamaları başvuru kriterlerini sağlamaları durumunda kayıt hakkı kazanırlar. YÖKSİS kaydı olmayan adayların başvuru esnasında mezun/mezun olacakları yükseköğretim kurumlarından gerekli olan YÖKSİS kayıt ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları gerekir.
 1. Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında mülakat/yazılı sınav tarihi ve saatlerinin çakışmasında ilgili Enstitü sorumlu tutulamaz.
 1. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvuru yapabilirler.
 1. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
 1. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır. 100’lük not sistemiyle mezun olan/olacak adayların mezuniyet notları 4’lük sisteme çevrilir, ancak değerlendirme sürecinde 100’lük sistemdeki puan değeri kullanılır.
 1.  Lisans/Tezli Yüksek Lisans programını yurtdışında tamamlamış adayların, diplomalarına ait Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik/okul tanıma belgesine sahip olması gerekir.
 1. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim Öğretim Uygulama Esasları, Doktora Eğitim Öğretim Uygulama Esasları, Senato kararları ve Enstitü tarafından ilan edilen şartlar dikkate alınır.
 1. Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvurmadan önce Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yabancı Uyruklu Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 1. GRE-GMAT sınavına girmiş ve Yurtdışında eğitimini tamamlamış T.C. vatandaşlarının Enstitü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
 1. Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavını uygulayan programlarda ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday, değerlendirme sınavına alınır.

     14. Tezsiz programlarda ALES puanı aranmayabilir.

    15. Lisansüstü programların başvuru kabul kriterleri için tıklayınız.

    16. Lisansüstü başvurularda kullanılan tablolar:

 Diploma notu              Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları için; ( https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf  )

              Yabancı Dil                ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için; ( https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf )

 GRE – GMAT             ALES yerine kullanılan GRE-GMAT sınav sonuçları eşdeğerlik tablosu için; ( http://webftp.gazi.edu.tr/be/duyuruBelge/Ales_GRE-GMAT.pdf )