2018-2019 Güz yarıyılı bütünleme sınav tarihleri hakkında - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

 

 

Üniversitemiz Eğitim Komisyonunun 25.12.2018 tarih ve 2018/27 (3) no'lu kararına istinaden 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Akademik takviminde yer almayan Üniversitemize bağlı tüm Enstitülerin Güz yarıyılı bütünleme sınav tarihlerinin 29 Ocak - 03 Şubat 2019 olarak Akademik takvime yerleştirilmesinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.