Yabancı Uyruklu Adaylar için Bilgi

Gazi Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Birimi için tıklayınız.

Başvuru Kriterleri ve Kontenjanları

Enstitümüze Öğrenci kabulü Üniversitemiz Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesine göre yapılmaktadır.  Yönergedeki dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

MADDE 8-(3) Lisansüstü programı başvurularında;

a) Lisansüstü programlara başvuran adayların yurt dışında lisans ve/veya yüksek lisansını tamamlamış ise; YÖK tarafından verilmiş denklik belgesini ve/veya okul tanıma belgesini,

b) Türkiye'de lisans ve/veya yüksek lisansını tamamlamış adayın başvuracağı program için gerekli diplomanın aslını,

c) Pasaport aslını ve tasdikli örneğini,

ç) Yurtdışından almış olduğu lisans ve/veya yüksek lisans diplomasının aslını ve tasdikli Türkçe çevirisini,

d) Transkriptlerinin aslı ve tasdikli Türkçe çevirisini,

e) GRE/GMA T sonuç belgesi ve noter onaylı suretini veya lisans öğrenimini yurt içinde yapanlar için geçerli doğrulama kodu ile ALES belgesini,

f) GRE/GMA T veya ALES belgesini başvuru süresinde teslim edemeyecek olan adayların "koşullu olarak kabul edildikleri takdirde madde 9'un 2. Fıkrasının (ç) Bendinde yer alan koşullu kabul şartlarını sağlayacakları konusundaki taahhüt belgesini,

g) Lisansüstü programlara başvuran adaylar için Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav sonuç belgesini usullere uygun olarak teslim eden adayın başvurusu dikkate alınır. Lisansüstü eğitimde yabancı dil eğitimi veren, tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim veren programlarda, ana bilim/bilim dalının yabancı dil ile ilgili ön şartları öğrenci kabulünde esas alınır; diğer lisansüstü programlara başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.

(4) Süresi dışında onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(5) Adayın, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir. Bilgi ve belgelerde herhangi bir tutarsızlık olduğunun tespit edilmesi halinde, adayın başvurusu, programa kaydını yaptırmış olsa da geçersiz sayılır.

MADDE 9- 2) Lisansüstü programlarına yapılan başvurularda değerlendirme ve kabul süreci aşağıdaki hükümler çerçevesinde yürütülür:

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından hükümetler arası veya kültürler arası anlaşmalar çerçevesinde yerleştirilen adaylar da dahil olmak üzere başvuru koşulları içinde yer alan ALES veya GRE/GMAT belgesi eksik olan adaylar, ilgili EABD'nin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programlara "koşullu" olarak kabul edilebilir. Koşullu olarak kabul edilen aday ile ilgili işlemler aşağıdaki hükümler çerçevesinde yapılır.

1) Koşullu olarak kabul edilen aday, öğrenim ücretini ödeyerek lisansüstü programlardan en fazla iki ders alabilir; ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla ders sayısı artırılabilir.

2) Koşullu olarak kabul edilen aday, ilk dönem sonunda ilgili programa kesin kabul alabilmek için kayıt olduğu derslerden en az 3.00/4.00 ortalamayı tutturmak zorundadır. Derslerden en az 3.00/4.00 başarı notu alma koşulunu sağlayan adaydan başvuru sürecinde eksik olan ALES, GRE/GMAT belgesi, ilgili EABD'nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla istenmeyebilir.

3) Derslerden en az 3.00/4.00 başarı notu alma koşulunu sağlayan adayların kesin kabul ve kredi transferi ve intibak işlemleri ilgili EABD'nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

4) Derslerden en az 3.00/4.00 başarı notu alma koşulunu sağlayamayan adaylar, GRE/GMAT/ALES koşulunu sağladığı takdirde lisansüstü programa devam eder.

MADDE 11- (2) Lisansüstü programa başvuran adayın ön kayıttan önce Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürlüğünce belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan Türkçe yeterlilik sınavında en az B2 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olduğunu belgelemesi gerekir. En az B2 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesine sahip olmayan adayın ilgili lisansüstü programa kaydı yapılır. Türkçe düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için bir yıl Gazi Üniversitesi TÖMER'de Türkçe hazırlık kursu için süre tanınır ve bu süre ilgili programın azami süresine dahil edilmez. Belirtilen süre içinde Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesinde yer alan mazeretler dışında herhangi bir nedenle belgesini teslim etmeyen adayın kaydı silinir.

SINAV VE DEĞERLENDİRME ÜCRETİ VE BANKA HESABI:

Önemli: Adaylar Gazi Üniversitesi Lisansüstü başvurularında hangi Enstitüye başvurduğu farketmeksizin bir seferliğine sınav ve değerlendirme ücreti yatırmaktadır.

Lisansüstü programlara başvuru yapacak yabancı uyruklu adayların değerlendirme ücreti olan 100 Doları aşağıda belirtilen dolar hesabına yatırmaları ve dekontunu başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

BANKA

HALKBANK

ŞUBE ADI VE KODU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ - 1294

HESAP NO

58100031

IBAN NO

TR 0500 0120 0129 4000 5810 0031

SWIFT KODU

TRHBTR2A

 

Önemli Uyarı: Onaylanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Aday başvurusunda herhangi bir düzeltme veya işlem yaptığında başvuru onayı otomatik kalkar. Bu yüzden her yapılan düzenlemeden sonra aday başvuru onayı vermelidir.

 

Bazı önemli bilgiler:

1-Başvurular ve kesin kayıtlar Gazi Üniversitesi Enstitü Başvuru Sisteminden yapılmaktadır.

2-Sisteme kayıt esnasında varsa mutlaka Yabancu Uyruklu Kimlik Numaranızı kullanınız.

3-Başvuru Sisteminden "FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YABANCU UYRUKLU ADAY BAŞVURUSU” seçilmelidir.

4-Öğrenci numaraları Kesin Kayıt esnasında sisteme tanımlanacaktır.

5-Değerlendirmede adayın Mezuniyet Not Ortalaması esas alınır.

6-Tezli Yüksek Lisans Başvurularında sisteme yüklenmesi gereken belgeler için tıklayınız.

7-Doktora başvurularında sisteme yüklenmesi gereken  belgeler için tıklayınız

8-Başvuru esnasında yüklediğiniz belgelerin eksik/hatalı olması durumundan sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Kesin kayıtta belgeler kontrol edilirken bir hatayla/eksiklikle karşılaşıldığında tüm sorumluluk adaya ait olacaktır. Kesin kayıtta ilaveten belge istenmeyecektir.

9-E-posta yoluyla yapılan yazışmalar resmi nitelik taşımaktadır. Başvuru esnasında sisteme kayıt olurken aktif olarak kullanılan e-posta adresi kullanılması büyük önem arz etmektedir. Şifrenin unutulması durumunda ilgili e-posta adresine yönlendirme yapılacaktır.  Ayrıca herhangi bir durumda aday ile bu e-posta adresi üzerinden iletişime geçilecektir.

Başvuru/kesin kayıt/ders kaydı tarihleri esnasında yaşanabilecek yoğunluktan dolayı telefonlarda sıkıntı yaşanabilmektedir. E-posta adreslerimizi bir alternatif olarak kullanabilirsiniz. Başvurular ve kesin kayıtlarla ilgili fbebasvuru@gazi.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.