TDK Kılavuzu
11 Şubat 2014 14:42

Enstitümüze sunulan tezlerde/yazışmalarda imla kurallarında, noktalama işaretlerinde, kısaltmalarda, kelimelerde yazım hataları yapıldığı görülmektedir. Bu belgeler günümüz Türkçesi ile yazılmalı ve sade anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Bu doğrultuda, hazırlanan belgelerde Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu ve sözlüğü esas alınmalıdır. 

Yaptığımız araştırmada yazım hatalarının çoğunun kullanılan yazım programlarından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Bu tür yanlışlıkları en aza indirmek için sizlere çözüm sağlamak için bir çalışma yapılmıştır.

Kullanmış olduğunuz MS Office programlarında Dil Bilgisi Ayarlarında "TDK kılavuzunu esas al" seçeneği mevcuttur. Bu ayarlamaları yaptığınız takdirde hazırladığınız belgelerde TDK kılavuzu esas alınmaktadır. Sizlere yardımcı olması açısından ilgili ayarlamalara ait işlem adımları aşağıda verilen videoya da sunulmuştur.

Bundan sonraki süreçlerde yazım hatalarını azaltmak için yan tarafta verilen video kullanılması ve kullanılan programların ayarlarının yapılması işlerinizi kolaylaştıracaktır.

TDK Kılavuzu