Özel Öğrenci Kabulü - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular
16 Eylül 2019 11:04

 

ÖZEL ÖĞRENCİ KABULÜ

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 16 EYLÜL – 20 EYLÜL 2019

 

KAYIT TARİHLERİ20 EYLÜL – 25 EYLÜL 2019

 

Ders alma başvurusu 16-20 Eylül 2019 tarihleri arasında, dersin alınmak istendiği Ana Bilim Dalı Başkanlığına “Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Ortak Formlar - Form 4) ile yapılır. Bu form onaylandıktan sonra gerekli belgeler ile enstitüye elden teslim edilir.

 

Birçok Ana Bilim Dalından ders alınmak istenmesi durumunda her bir Ana Bilim Dalına ayrı başvuru yapılır.

 

GEREKLİ BELGELER

 

 

1-Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

 

 

2-Mezun statüsünde olanlar için mezuniyet belgesi veya diploma onaylı fotokopisi.

 

Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi.

 

 

3-Öğrenci statüsünde olanlar için öğrenci belgesi.

 

 

4-Biyometrik özellikli vesikalık fotoğraf (1 adet).

 

 

5-Halkbankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesi (Şube Kodu: 1294 ve  IBAN NO: TR200001200129400006100001) banka hesabına  ders ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

 

Ücret alınacak ders sayısı dikkate alınarak yatırılması gerekmektedir.

(Ders ücreti 300 TL’dir)

 

Banka dekontunda açıklama olarak “Fen Bilimleri Enstitüsü Özel Öğrenci Ücreti, TC Kimlik No, Ad-Soyad” bulunması gerekmektedir.

 

Devlet Üniversitelerinde kayıtlı lisansüstü Eğitim-Öğretim gören öğrencilerden normal öğretim programları için özel öğrenci ders ücreti alınmaz. Öğrenci ders alma talebiyle ilgili kendi üniversitesinden aldığı Enstitü Yönetim Kurulu Kararını eklemelidir.

 

 

AÇIKLAMALAR

 

 

1- Özel öğrenciler kendi istekleri ile kayıt iptal talebini ya da ders değişikliği talebini Akademik Takvimde belirtilen 7-8 Ekim 2019 Ders Ekleme-Bırakma tarihleri arasında yapabilirler.

 

 

2- Özel öğrenci ders kayıt işlemleri dönemlik olarak yapılır, bir sonraki dönemde başvuru yapacak adayların tüm işlemleri tekrar yapması gereklidir.

 

 

3- Özel öğrenci Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretini öder, ders kaydını yaparak derslere devam eder ve Enstitüye kayıtlı öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirir ancak, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

 

4- Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci olarak ders alamazlar.

 

 

5- Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Özel öğrencilik statüsünün, aldıkları derslerin ve notların gösterildiği belge verilebilir.

 

 

6- Özel öğrenci olarak kayıt yapılacak dersin kapanması durumunun da dikkate alınarak ders tercihi yapılması önerilir.

 

 

7- Özel öğrenci statüsünde alınacak dersler daha önce lisans veya lisansüstü programlarda alınmış derslerin aynısı olamaz.

 

 

8- Özel öğrenciler, 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim  Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.