Ön Kayıt (2018-2019 Bahar yarıyılı) - Fen Bilimleri Enstitüsü
Ön Kayıt (2018-2019 Bahar yarıyılı)

 

ÖN KAYIT  

  1. Adaylar, başvuru işlemlerini http://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alıp sistemde gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden çevrimiçi olarak yaparlar.
  2. Ön kayıt sırasında sisteme biyometrik özellikli (185x185 jpeg ve maksimum 1 MB) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.
  3. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
  4. Adayların verdikleri ön kayıt onayı sonrası program değişikliği ya da başka bir düzeltme yapılabilmesi için 11 Ocak 2019 tarihine kadar ilgili enstitüye başvurarak onayı kaldırtması gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
  5. Eğitim bilgileri girilirken, başvuru kriterlerinde bulunduğu halde mezun olunan okul ya da bölüm/program isminin sistemde bulunmaması durumunda, adaylar ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölüm/program sistemine eklenmesini sağlamalıdır. 
  6. Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’nde yer alan, adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS  veri tabanından alınacaktır. Adayların mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS veri tabanında olup olmaması ön kayıt işlemleri açısından önem arz etmektedir. YÖKSİS veri tabanında mezuniyet bilgileri bulunmayan adaylar çevrimiçi ön kayıt yapamayacaklardır.
  7. YÖKSİS’ de mezuniyet bilgisi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar ile T.C. uyruklu olup yükseköğrenimi yurtdışında tamamlayan adaylar, 7 Ocak 2019 - 11 Ocak 2019 tarihleri arasında bizzat Enstitüye gelerek ön kayıt yaptıracaklardır. Yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
  8. Adaylar, KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL sınavlarından sadece birinden aldıkları puanı Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’ne girmelidir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara ait puanlarının bulunması hâlinde (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları gibi) bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları zorunludur. Sınavlara ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna* göre yapılır. 

Müracaat edilen ana bilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.

          *Bk. EK 3: İlgili duyuru ve yabancı dil eşdeğerlik tablosu için tıklayınız.