Ön Kayıt
  1. Adaylar, başvuru işlemlerini http://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alıp sistemde gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden çevrimiçi olarak yaparlar.
  2. Ön kayıt sırasında sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur.
  3. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır.
  4. Adayların verdikleri ön kayıt onayı sonrası program değişikliği ya da başka bir düzeltme yapılabilmesi için 9 Ağustos 2017 tarihine kadar ilgili enstitüye başvurarak onayı kaldırtması gerekmektedir. Bu tarihten sonra hiçbir değişiklik yapılamayacaktır.
  5. Eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm/program isminin sistemde bulunmaması halinde, adaylar ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölüm/programın sisteme eklenmesini sağlamalıdır.
  6. Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’nde yer alan, adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS veri tabanından alınacaktır. Adayların mezuniyet bilgilerinin YÖKSİS veri tabanında olup olmaması ön kayıt işlemleri açısından önem arz etmektedir. YÖKSİS veri tabanında mezuniyet bilgileri bulunmayan adaylar çevrimiçi ön kayıt yapamayacaktır.
  7. YÖKSİS’te mezuniyet bilgisi bulunmayan yabancı uyruklu adaylar ile T.C. uyruklu olup yükseköğrenimi yurtdışında tamamlayan adaylar, 26 Temmuz 2017 - 9 Ağustos 2017 tarihleri arasında bizzat Enstitüye gelerek ön kayıt işlemini gerçekleştireceklerdir. Yabancı uyruklu adaylar, lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi ibraz etmek zorundadır.
  8. Adaylar, KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL sınavlarından sadece birinden aldıkları puanı Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’ne girmelidir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara ait puanlarının bulunması hâlinde (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlar) bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları zorunludur. Sınavlara ait dönüşümler, Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri dönüşüm tablosuna* göre yapılır. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.

*Bk. EK 3: İlgili duyuru ve tablo için tıklayınız.

  1. 6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olmuş adaylar doktora programlarına Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi üzerinden başvurabilir. 6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kaydolmuş adayların ön kayıt işlemlerini yaptırmak üzere ilgili enstitüye bizzat başvurmaları gerekir.