ÖĞRENCİ FORMLARI - Fen Bilimleri Enstitüsü
ÖĞRENCİ FORMLARI

 

Öğrencilik süresi içerisinde sizlere kolaylık olması açısıdan hangi formu, hangi aşamada Enstitüye ileteceğiniz hususunda iş akışı oluşturulmuştur.

 İş akışını görebilmek için aşağıda verilen ilgili bağlantıları tıklayınız.

Tezli Yüksek Lisans Programı Akış Şeması

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Akış Şeması

Doktora Programı Akış Şeması

 

FORMLAR:

 

Form 1 Belge İsteme Formu İNDİR
Form 2 Ders Saydırma Formu İNDİR 
Form 3 Danışman Atama Formu İNDİR 
Form 4 Tez Konusu Belirleme Formu İNDİR
Form 4.1 Tez Önerisi Formu (YL) İNDİR
Form 5 Danışman Değişikliği Formu İNDİR 
Form 6 Jüri Atama Formu İNDİR
Form 7 Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu İNDİR
Form 8 Özel/Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu İNDİR
Form 9 Seminer Dersi Değerlendirme Formu İNDİR
Form 10 Tezsiz YL Dönem Projesi Değerlendirme Formu İNDİR
Form 11 Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu İNDİR
Form 12 Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu İNDİR
Form 13 Tez İzleme Komitesi Atama Formu İNDİR
Form 14 Tez Önerisi Değerlendirme Formu İNDİR
Form 15 Doktora Tez İzleme Komitesi Formu İNDİR
Form 16 Tez Değerlendirme Kişisel Rapor  İNDİR
Form 17 Misafir/Özel Öğrenci Not Bildirim Formu İNDİR
Form 18 Tez Adı Değişikliği Talep Formu  İNDİR
Form 19 Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu İNDİR
Form 20 Savunma Öncesi Tez Teslim Tutanağı İNDİR
Form 21 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu İNDİR
Form 22 Tez Savunma İlanı Bilgi Formu İNDİR
Form 23 Mezun İlişik Kesme Formu İNDİR
Form 24 Lisans Programından Ders Alan Öğrenci Not Bildirim Formu İNDİR
Form 25 Tez Teslim Formu İNDİR
Form 26 Yabancı Uyruklu Öğrenciler İkametgah Bilgi Formu İNDİR
Form 27 Lisansüstü Tez Biçimsel Değerlendirme Formu İNDİR
Form 28 Tez Ön/Son Kontrol Raporu İNDİR
Form 29 Kayıt Sildirme Başvuru Formu İNDİR
Form 30 Kayıt Sildirme Formu İNDİR
Form 31 Yerine Ders Saydırma Formu İNDİR
Dilekçe 1 Dışarıdan Ders Alma Dilekçesi İNDİR
Dilekçe 2a Kısıtlamalı Tezler için Dilekçe (2 yıllık erteleme talebi) İNDİR
Dilekçe 2b Kısıtlamalı Tezler için Dilekçe (6 aylık erteleme talebi) İNDİR
  İkinci Danışman Özgeçmiş Formu İNDİR
  İntibak Formu İNDİR