Öğrenci Formları - Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenci Formları

 

Öğrencilik süresi içerisinde sizlere kolaylık olması açısıdan hangi formu, hangi aşamada Enstitüye ileteceğiniz hususunda iş akışı oluşturulmuştur.

 İş akışını görebilmek için aşağıda verilen ilgili bağlantıları tıklayınız.

Tezli Yüksek Lisans Programı Akış Şeması

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Akış Şeması

Doktora Programı Akış Şeması

 

FORMLAR:

 

Belge İsteme Formu (Form 1) İNDİR
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu (Form 19) İNDİR
Danışman Atama Formu (Form 3) İNDİR 
Danışman Değişikliği Formu (Form 5) İNDİR 
Ders Saydırma Formu (Form 2) İNDİR 
Doktora Tez İzleme Komitesi Formu (Form 15) İNDİR
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu (Form 11) İNDİR
Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu (Form 12) İNDİR
Jüri Atama Formu (Form 6) İNDİR
Kayıt Sildirme Başvuru Formu (Form 29) İNDİR
Kayıt Sildirme Formu (Form 30) İNDİR
Lisans Programından Ders Alan Öğrenci Not Bildirim Formu (Form 24) İNDİR
Lisansüstü Tez Benzerlik Formu (Form 21) İNDİR
Lisansüstü Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (Form 27) İNDİR
Mezun İlişik Kesme Formu (Form 23) İNDİR
Misafir/Özel Öğrenci Not Bildirim Formu (Form 17) İNDİR
Özel/Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu (Form 8) İNDİR
Savunma Öncesi Tez Teslim Tutanağı (Form 20) İNDİR
Seminer Dersi Değerlendirme Formu (Form 9) İNDİR
Tez Adı Değişikliği Talep Formu (Form 18) İNDİR
Tez Değerlendirme Kişisel Rapor (Form 16) İNDİR
Tez İzleme Komitesi Atama Formu (Form 13) İNDİR
Tez Konusu Belirleme Formu (Form 4) İNDİR
Tez Önerisi Değerlendirme Formu (Form 14) İNDİR
Tez Önerisi Formu (YL) (Form 4.1) İNDİR
Tez Ön/Son Kontrol Raporu (Form 28) İNDİR
Tez Savunma İlanı Bilgi Formu (Form 22) İNDİR
Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu (Form 7) İNDİR
Tez Teslim Formu (Form 25) İNDİR
Tezsiz YL Dönem Projesi Değerlendirme Formu (Form 10) İNDİR
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İkametgah Bilgi Formu (Form 26) İNDİR
Yerine Ders Saydırma Formu (Form 31) İNDİR
Dışarıdan Ders Alma Dilekçesi (Dilekçe 1) İNDİR
Kısıtlamalı Tezler için Dilekçe (2 yıllık erteleme talebi) (Dilekçe 6.1) İNDİR
Kısıtlamalı Tezler için Dilekçe (6 aylık erteleme talebi) (Dilekçe 6.2) İNDİR
İkinci Danışman Özgeçmiş Formu İNDİR
İntibak Formu İNDİR
Mezuniyet Bilgi Formu İNDİR