Öğrenci Formları

 

Öğrencilik süresi içerisinde sizlere kolaylık olması açısıdan hangi formu, hangi aşamada Enstitüye ileteceğiniz hususunda iş akışı oluşturulmuştur.

 İş akışını görebilmek için aşağıda verilen ilgili bağlantıları tıklayınız.

 

Yönetmelik Bilgilendirme Sunumu (PDF)

Tezli Yüksek Lisans Programı Akış Şeması (PDF)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Akış Şeması (PDF)

Doktora Programı Akış Şeması (PDF)

 

FORMLAR:

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Yüksek Lisans Danışman Atama Formu (Pandemi Dönemi Form YL 1) İNDİR
Yüksek Lisans Seminer Dersi Değerlendirme Formu (Pandemi Dönemi Form YL 2) İNDİR
Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu (Pandemi Dönemi Form YL 3 ve Taahhütname EK-4) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Jüri Atama Formu (Pandemi Dönemi Form YL 4) İNDİR
Yüksek Lisans Savunma Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Pandemi Dönemi Form YL 5) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Savunma İlanı Bilgi Formu (Pandemi Dönemi Form YL 6) İNDİR
Yüksek Lisans Tez Teslim ve Kişisel Değerlendirme Raporu (Pandemi Dönemi Form YL 7) İNDİR
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu (Pandemi Dönemi Form YL 8) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Enstitü Kontrol Raporu (Pandemi Dönemi Form YL 9) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Teslim Formu (Pandemi Dönemi Form YL 10) İNDİR
Yüksek Lisans Mezun İlişik Kesme Formu (Pandemi Dönemi Form YL 11) İNDİR

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Dönem Projesini Yürütmek Üzere Danışman Atama Formu (Pandemi Dönemi Form YL Tezsiz 1) İNDİR
Tezsiz Y. Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu (Pandemi Dönemi Form YL Tezsiz 2) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Enstitü Kontrol Raporu (Pandemi Dönemi Form YL Tezsiz 3) İNDİR
Tezsiz Yüksek Lisans Mezun İlişik Kesme Formu (Pandemi Dönemi Form YL Tezsiz 4) İNDİR

DOKTORA FORMLARI

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Doktora Danışman Atama Formu (Pandemi Dönemi Form DR 1) İNDİR
Doktora Tez Konusu Belirleme Formu (Pandemi Dönemi Form DR 2 ve Taahhütname EK-4) İNDİR
Doktora Seminer Dersi Değerlendirme Formu (Pandemi Dönemi Form DR 3) İNDİR
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu (Pandemi Dönemi Form DR 4) İNDİR
Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu (Pandemi Dönemi Form DR 5) İNDİR
Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu (Pandemi Dönemi Form DR 6) İNDİR
Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu (Pandemi Dönemi Form DR 7) İNDİR
Doktora Tez İzleme Komitesi Formu (Pandemi Dönemi Form DR 8 ve Rapor Özeti) İNDİR
Doktora Tezi Jüri Atama Formu (Pandemi Dönemi Form DR 9) İNDİR
Doktora Savunma Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Pandemi Dönemi Form DR 10) İNDİR
Doktora Tezi Savunma İlanı Bilgi Formu (Pandemi Dönemi Form DR 11) İNDİR
Doktora Tez Teslim ve Kişisel Değerlendirme Raporu (Pandemi Dönemi Form DR 12) İNDİR
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu (Pandemi Dönemi Form DR 13) İNDİR
Doktora Tezi Enstitü Kontrol Raporu (Pandemi Dönemi Form DR 14) İNDİR
Doktora Tezi Teslim Formu (Pandemi Dönemi Form DR 15) İNDİR
Doktora Mezun İlişik Kesme Formu (Pandemi Dönemi Form DR 16) İNDİR
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Belirleme Formu (Form DR 17) İNDİR

ORTAK FORMLAR

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Belge İsteme Formu (Form 1) İNDİR
Danışman Değişikliği (Form 2) İNDİR
Tez Adı Değişikliği Talebi (Form 3) İNDİR
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Form 4) İNDİR
Özel Öğrenci Not Bildirim Formu (Form 5) İNDİR
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu (Form 6) İNDİR
Kredi Transferi İntibak Formu (Form 7) İNDİR
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İkametgah Bilgi Formu (Form 8) İNDİR
Lisans Programından Ders Alan Öğrenci Not Bildirim Formu (Form 9) İNDİR
Kayıt Sildirme Başvuru Formu (Form 10) İNDİR
Kayıt Sildirme Formu (Form 11) İNDİR
Lisansüstü Tez Benzerlik Formu (Form 12) İNDİR
Yükseköğretim Kurumu Dışından İkinci Danışmanlık için Özgeçmiş Formu (Form 13) İNDİR
Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Talebi Formu (Form 14) İNDİR
Lisansüstü Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (Form 15) İNDİR
Yarıyıl İzin Talep Dilekçesi (Form 16) İNDİR
Harç İade Dilekçesi (Form 17) İNDİR
Adres Değişikliği Bilgi Formu (Form 18) İNDİR
Maddi Hata Dilekçesi (Form 19) İNDİR

DİLEKÇELER

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Tez için Elektronik Ortamda 2 Yıl Süreyle Kısıtlama Talebi Dilekçesi (6.1) İNDİR
Tez için Elektronik Ortamda 6 Ay Süreyle Kısıtlama Talebi Dilekçesi (6.2) İNDİR
Gizlilik Dereceli Tezler İçin Süresiz Olarak Erişime Kapatma Dilekçesi (7.1) İNDİR