Öğrenci Formları

 

Öğrencilik süresi içerisinde sizlere kolaylık olması açısıdan hangi formu, hangi aşamada Enstitüye ileteceğiniz hususunda iş akışı oluşturulmuştur.

 İş akışını görebilmek için aşağıda verilen ilgili bağlantıları tıklayınız.

 

Yönetmelik Bilgilendirme Sunumu (PDF)

Tezli Yüksek Lisans Programı Akış Şeması (PDF)

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Akış Şeması (PDF)

Doktora Programı Akış Şeması (PDF)

 

FORMLAR:

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Yüksek Lisans Danışman Atama Formu Form YL 1
Yüksek Lisans Seminer Dersi Değerlendirme Formu Form YL 2
Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu ve Taahhütname (EK-4) Form YL 3
Yüksek Lisans Tezi Jüri Atama Formu Form YL 4
Yüksek Lisans Savunma Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Form YL 5
Yüksek Lisans Tezi Savunma İlanı Bilgi Formu Form YL 6
Yüksek Lisans Tez Teslim ve Kişisel Değerlendirme Raporu Form YL 7
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu Form YL 8
Yüksek Lisans Tezi Enstitü Kontrol Raporu Form YL 9
Yüksek Lisans Tezi Teslim Formu Form YL 10
Yüksek Lisans Mezun İlişik Kesme Formu Form YL 11

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Dönem Projesini Yürütmek Üzere Danışman Atama Formu Form YL Tezsiz 1
Tezsiz Y. Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu Form YL Tezsiz 2
Yüksek Lisans Tezi Enstitü Kontrol Raporu Form YL Tezsiz 3
Tezsiz Yüksek Lisans Mezun İlişik Kesme Formu Form YL Tezsiz 4

DOKTORA FORMLARI

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Doktora Danışman Atama Formu Form DR 1
Doktora Tez Konusu Belirleme Formu ve Taahhütname (EK-4) Form DR 2
Doktora Seminer Dersi Değerlendirme Formu Form DR 3
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu Form DR 4
Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu Form DR 5
Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu Form DR 6
Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu Form DR 7
Doktora Tez İzleme Komitesi Formu ve Rapor Özeti Form DR 8
Doktora Tezi Jüri Atama Formu Form DR 9
Doktora Savunma Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı Form DR 10
Doktora Tezi Savunma İlanı Bilgi Formu Form DR 11
Doktora Tez Teslim ve Kişisel Değerlendirme Raporu Form DR 12
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu Form DR 13
Doktora Tezi Enstitü Kontrol Raporu Form DR 14
Doktora Tezi Teslim Formu Form DR 15
Doktora Mezun İlişik Kesme Formu Form DR 16
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Belirleme Formu Form DR 17

ORTAK FORMLAR

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Belge İsteme Formu Form 1
Danışman Değişikliği Form 2
Tez Adı Değişikliği Talebi Form 3
Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu Form 4
Özel Öğrenci Not Bildirim Formu Form 5
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu Form 6
Kredi Transferi İntibak Formu Form 7
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İkametgah Bilgi Formu Form 8
Lisans Programından Ders Alan Öğrenci Not Bildirim Formu Form 9
Kayıt Sildirme Başvuru Formu Form 10
Kayıt Sildirme Formu Form 11
Lisansüstü Tez Benzerlik Formu Form 12
Yükseköğretim Kurumu Dışından İkinci Danışmanlık için Özgeçmiş Formu Form 13
Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Talebi Formu Form 14
Lisansüstü Tez Biçimsel Değerlendirme Formu Form 15
Yarıyıl İzin Talep Dilekçesi Form 16
Harç İade Dilekçesi Form 17
Adres Değişikliği Bilgi Formu Form 18
Maddi Hata Dilekçesi Form 19
İkinci Danışman Atama Formu Form 20

DİLEKÇELER

(Formlar bilgisayar ortamında doldurulmalıdır)

Tez için Elektronik Ortamda 2 Yıl Süreyle Kısıtlama Talebi Dilekçesi Dilekçe 6.1
Tez için Elektronik Ortamda 6 Ay Süreyle Kısıtlama Talebi Dilekçesi Dilekçe 6.2
Gizlilik Dereceli Tezler İçin Süresiz Olarak Erişime Kapatma Dilekçesi Dilekçe 7.1