Öğrenci Formları - Fen Bilimleri Enstitüsü
Öğrenci Formları

 

Öğrencilik süresi içerisinde sizlere kolaylık olması açısıdan hangi formu, hangi aşamada Enstitüye ileteceğiniz hususunda iş akışı oluşturulmuştur.

 İş akışını görebilmek için aşağıda verilen ilgili bağlantıları tıklayınız.

Tezli Yüksek Lisans Programı Akış Şeması

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Akış Şeması

Doktora Programı Akış Şeması

 

FORMLAR:

 

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Yüksek Lisans Danışman Atama Formu (Form YL 1) İNDİR
Yüksek Lisans Seminer Dersi Değerlendirme Formu (Form YL 2) İNDİR
Yüksek Lisans Tez Önerisi Formu (Form YL 3) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Jüri Atama Formu (Form YL 4) İNDİR
Yüksek Lisans Savunma Öncesi Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (Form YL 5) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Savunma İlanı Bilgi Formu (Form YL 6) İNDİR
Yüksek Lisans Tez Değerlendirme Kişisel Rapor (Form YL 7) İNDİR
Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu (Form YL 8) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Enstitü Kontrol Raporu (Form YL 9) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Teslim Formu (Form YL 10) İNDİR
Yüksek Lisans Mezun İlişik Kesme Formu (Form YL 11) İNDİR

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Dönem Projesini Yürütmek Üzere Danışman Atama Formu (Form YL Tezsiz 1) İNDİR
Tezsiz Y. Lisans Dönem Projesi Değerlendirme Formu (Form YL Tezsiz 2) İNDİR
Yüksek Lisans Tezi Enstitü Kontrol Raporu (Form YL Tezsiz 3) İNDİR
Tezsiz Yüksek Lisans Mezun İlişik Kesme Formu (Form YL Tezsiz 4) İNDİR

 

DOKTORA FORMLARI

Doktora Danışman Atama Formu (Form DR 1) İNDİR
Doktora Tez Konusu Belirleme Formu (Form DR 2) İNDİR
Doktora Seminer Dersi Değerlendirme Formu (Form DR 3) İNDİR
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu (Form DR 4) İNDİR
Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu (Form DR 5) İNDİR
Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu (Form DR 6) İNDİR
Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Formu (Form DR 7) İNDİR
Doktora Tez İzleme Komitesi Formu (Form DR 8) İNDİR
Doktora Tezi Jüri Atama Formu (Form DR 9) İNDİR
Doktora Savunma Öncesi Jüri Üyelerine Tez Telim Tutanağı (Form DR 10) İNDİR
Doktora Tezi Savunma İlanı Bilgi Formu (Form DR 11) İNDİR
Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Rapor (Form DR 12) İNDİR
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanak Formu (Form DR 13) İNDİR
Doktora Tezi Enstitü Kontrol Raporu (Form DR 14) İNDİR
Doktora Tezi Teslim Formu (Form DR 15) İNDİR
Doktora Mezun İlişik Kesme Formu (Form DR 16) İNDİR

 

ORTAK FORMLAR

Belge İsteme Formu (Form 1) İNDİR
Danışman Değişikliği (Form 2) İNDİR
Tez Adı Değişikliği Talebi (Form 3) İNDİR
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Form 4) İNDİR
Özel Öğrenci Not Bildirim Formu (Form 5) İNDİR
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu (Form 6) İNDİR
Ders Saydırma İntibak Formu (Form 7) İNDİR
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İkametgah Bilgi Formu (Form 8) İNDİR
Lisans Programından Ders Alan Öğrenci Not Bildirim Formu (Form 9) İNDİR
Kayıt Sildirme Başvuru Formu (Form 10) İNDİR
Kayıt Sildirme Formu (Form 11) İNDİR
Lisansüstü Tez Benzerlik Formu (Form 12) İNDİR
Yükseköğretim Kurumu Dışından İkinci Danışmanlık için Özgeçmiş Formu (Form 13) İNDİR
Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Talebi Formu (Form 14) İNDİR
Lisansüstü Tez Biçimsel Değerlendirme Formu (Form 15) İNDİR

 

DİLEKÇELER

Tez için Elektronik Ortamda 2 Yıl Süreyle Kısıtlama Talebi Dilekçesi (6.1) İNDİR
Tez için Elektronik Ortamda 6 Ay Süreyle Kısıtlama Talebi Dilekçesi (6.2) İNDİR