Mülakat/Yazılı Sınav
  1. Tezli yüksek lisans, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik ve doktora/sanatta yeterlik programlarının giriş sınavlarına (yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülâkata/yazılı sınav) ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday çağırılacaktır.
  2. Mülakata/yazılı sınava girecek adaylar,  Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’ne kaydolup onay verdikten sonra sistemden alınabilen “Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu” ile fotoğraflı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus Cüzdanı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışındaki belgeler özel kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.