Mülakat/Yazılı sınav

MÜLAKAT/YAZILI SINAV 

  1. Tezli yüksek lisans, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik ve doktora/sanatta yeterlik programlarının giriş sınavlarına (yetenek sınavı/portfolyo incelemesi veya mülakat/yazılı sınav) ilan edilen kontenjanın üç katı kadar aday çağırılacaktır. 
  2. Mülakata/yazılı sınava girecek adaylar,  Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi’ne kaydolup onay verdikten sonra sistemden alınabilen “Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu” ile Nüfus Cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış Pasaportu yanlarında bulundurmak zorundadır.