Misyon - Vizyon

Misyon

Fen Bilimleri Enstitümüzün Misyonu; mühendislik, mimarlık ve teknoloji alanlarında, nitelikli araştırmacı ile bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesine öncülük etmek, bunu gerçekleştirmek için eğitim programlarının sürekli geliştirilmesini, değerlendirilmesini ve etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, ulusal ve uluslararası ortak araştırma faaliyetlerini ve proje çalışmalarını desteklenmek, bu amaçla yeni programların açılmasını, yapılacak tez çalışmalarında ülkemiz  ve insanımızın ihtiyaçlarını öne alarak dünya bilimine katkı sağlamayı teşvik etmektir.

Vizyon

Fen Bilimleri Enstitümüzün Vizyonu; üstün nitelikli, eğitimini aldığı meslekle yaşam kalitesini geliştireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunları aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olan, yürüttüğü eğitim programlarıyla üniversitelere nitelikli bilim insanı yetiştiren, bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyerek, ulusal ve uluslararası düzeyde artırarak sürdüren saygın bir kurum olmaktır. Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörülerle doğrultusunda lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim programlarını sürdürerek ve bunları sürekli güncelleyerek, araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamaktır. Bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vererek; ulusal ve uluslararası yeniliklerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ortam hazırlamaktır.