Duyurular
07 Ocak 2021 14:00

 

MİSAFİR ÖĞRENCİ KABULÜ

 

BAŞVURU TARİHLERİ: 4 – 15 OCAK 2021

 

KAYIT TARİHLERİ11 - 15 ŞUBAT 2021

 

Ders alma başvurusu 4-15 Ocak 2021 tarihleri arasında, dersin alınmak istendiği Ana Bilim Dalı Başkanlığına “Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu (Form 4 - Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu) ile yapılır. Bu form onaylandıktan sonra gerekli belgeler ile enstitüye teslim edilir.

 

Birden fazla Ana Bilim Dalından ders alınmak istenmesi durumunda her bir Ana Bilim Dalına ayrı başvuru yapılır.

 

GEREKLİ BELGELER

 

 

1-Misafir Öğrenci Ders Kayıt Formu

 

 

2-Kayıtlı olunan programdan alınan öğrenci belgesi

 

TC Kimlik fotokopisi, Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi

 

 

3-Biyometrik özellikli vesikalık fotoğraf (1 adet).

 

 

4-Misafir öğrenci ücretleri için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurunuz.

 

Devlet Üniversitelerinde kayıtlı lisansüstü Eğitim-Öğretim gören öğrencilerden normal öğretim programları için misafir öğrenci ders ücreti alınmaz. Öğrenci ders alma talebiyle ilgili kendi üniversitesinden aldığı Enstitü Yönetim Kurulu Kararını eklemelidir.

 

 

AÇIKLAMALAR

 

 

1- Misafir öğrenciler kendi istekleri ile kayıt iptal talebini ya da ders değişikliği talebini Akademik Takvimde belirtilen 8-9 Mart 2021 Ders Ekleme-Bırakma tarihleri arasında yapabilirler.

 

 

2- Misafir öğrenci ders kayıt işlemleri dönemlik olarak yapılır, bir sonraki dönemde başvuru yapacak adayların tüm işlemleri tekrar yapması gereklidir.

 

 

3- Misafir öğrenci Senato tarafından belirlenen öğrenim ücretlerini öder, ders kaydını yaparak derslere devam eder ve Enstitüye kayıtlı öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirir ancak, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

 

 

4- Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda misafir öğrenci olarak ders alamazlar.

 

 

5- Misafir öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Misafir öğrencilik statüsünün, aldıkları derslerin ve notların gösterildiği belge verilebilir.

 

 

6- Misafir öğrenci olarak kayıt yapılacak dersin kapanması durumunun da dikkate alınarak ders tercihi yapılması önerilir.

 

 

7- Misafir öğrenciler, 18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim  Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir.