Öğrencinin Adı ve Soyadı 

YUNUS CAN ÖLMEZ

Anabilim Dalı

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

DETERMINATION OF SOLAR POWER POTENTIAL IN TURKEY AND IMPACT OF SOLAR POWER PLANT IN KARAPINAR ON THE GRID

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Öğr. Gör. SÜLEYMAN SUNGUR TEZCAN

Savunma Yeri

ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOPLANTI SALONU

Savunma Tarihi

17.04.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

FERİDE EFE

Anabilim Dalı

BİYOLOJİ

Program (YL / D)

YÜKSEK LİSANS

Tez Konusu

LACTOBACILLUS CİNSİ BAKTERİLERDE BİYOSÜRFEKTAN ÜRETİMİ VE BİYOSÜRFEKTANIN STAPHYLOCOCCUS AUREUS BAKTERİLERİNİN OLUŞTURDUĞU BİYOFİLMİ ENGELLEMESİ

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. ZEHRANUR YÜKSEKDAĞ

Savunma Yeri

BİYOLOJİ SEMİNER SALONU

Savunma Tarihi

12.01.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Olcay Türkan YURDUGÜZEL

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Mimarlık

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. B. Işık AKSULU

Savunma Yeri

Mim. Fak. Mim. Böl. 6. Kat 637 Nolu Sınıf

Savunma Tarihi

17.02.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Zuhal ÖZÇETİN

Anabilim Dalı

Mimarlık

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Celal Bayar Bulvarı Üzerinde Trafik Kaynaklı Gürültünün Analizi ve Çevresel Etkilerinin Araştırılması Üzerine Bir Yöntem Önerisi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Füsun DEMİREL

Savunma Yeri

Rektörlük Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

03.11.2016

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ramazan KOCAOĞLU

Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Araçsal Tasarsız Ağlar İçin Konum Tabanlı Sezgisel  ve Ölçeklenebilir Yönlendirme Protokolü

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. O. Ayhan ERDEM

Savunma Yeri

Bilgisayar Mühendisliği Seminer Salonu (Teknoloji Fakültesi)

Savunma Tarihi

01.03.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Halil KARAKOÇ

Anabilim Dalı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

TM Yöntemi İle B4C Takviyeli AA6061 Metal Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretimi, Mekanik Özelliklerinin ve Balistik Performansının İncelenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Ramazan ÇITAK

Savunma Yeri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD Toplantı Salonu 

Savunma Tarihi

27.01.2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Güneş BABAGİRAY

Anabilim Dalı

.İnşaat Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

GÖMÜLÜ İLETİM HATTI YAPILARINDA DARBE ETKİLERİNİN GEOSENTETİKLER VASITASI İLE AZALTIMI

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Sami Oğuzhan AKBAŞ

Savunma Yeri

İnşaat Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

09/02/2017

 
 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Selin GÜREL

Anabilim Dalı

Kimya Müh.

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Optimum Koşullarda Stiren/Metil Metakrilat Kopolimeri ile Nanokompozit Üretimi ve Karakterizasyonu

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Sebahat ERDOĞAN

Savunma Yeri

537 nolu Seminer Salonu

Savunma Tarihi

24/01/2017

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Mohammad HATAM BALAV

Anabilim Dalı

İnşaat Müh.

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Nano Malzemelerin Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerin Özellikleri Üzerine Etkileri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doc. Dr. Mustafa ŞAHMARAN

Savunma Yeri

 

Savunma Tarihi

16/12/2016

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Ferhan ŞOLA ERDURAN

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

 

Fuzzy Metrik, Sezgisel Fuzzy Metrik Uzaylarda Sabit Nokta Teoremleri

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Cemil YILDIZ

Savunma Yeri

Seminer 227

Savunma Tarihi

21/12/2016

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Çetin Cemal ÖZEKEN

Anabilim Dalı

Matematik

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Üretilen Ölçüler ve İntegraller

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Cüneyt ÇEVİK

Savunma Yeri

Matematik Bölümü Seminer Salonu

Savunma Tarihi

20/12/2016

 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Elshen Nadirov

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Polietilen Atığın ve Ceviz Kabuğunun Birlikte Su Buharı Gazlaştırmasıyla Hidrojence Zengin Sentez Gazı Üretimi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Özkan Murat DOĞAN

Savunma Yeri

Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

07/09/2016

 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Fatih Furkan YILMAZ

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Ağır Soda Tesisi Atık Çözeltisinin Geri Kazanımı

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Özkan Murat DOĞAN

Savunma Yeri

Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

30/06/2016

 
 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Duygu Uysal

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Kalsiyum Asetat Çözeltisi ile Karbon Dioksitin Absorpsiyonu

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Özkan Murat DOĞAN

Savunma Yeri

Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

02/06/2016

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Tuğba AKKAŞ BOYNUEĞRİ

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

MAGNEZYUM HİDRÜR BİLEŞİĞİYLE KALSİYUM TUZLARINDAN KALSİYUM BORHİDRÜR SENTEZİ VE BORHİDRÜR BİLEŞİKLERİNİN KATALİTİK DEHİDROJENASYONU

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Prof. Dr. Metin GÜRÜ

Savunma Yeri

Kimya Mühendisliği Bölümü 537 Nolu Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

01/12/2016

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Nesli KÜÇÜKTEPE

Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği

Program (YL / D)

Yüksek Lisans

Tez Konusu

Sentez Şartlarının Pd-Cu Membranların Yapısına Etkisi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç. Dr. Meltem DOĞAN

Savunma Yeri

Kimya Müh. Böl. Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

20/09/2016

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

ONUR KARAKURT

Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Basınçlı ve Savak Tipi Akım Durumlarında Köprü Tahliyesi Altındaki Oyulmanın İncelenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Yrd.Doç.Dr.Müsteyde Baduna KOÇYİĞİT

Savunma Yeri

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Savunma Tarihi

15/11/2016

 

Öğrencinin Adı ve Soyadı 

Fikret SÖNMEZ

Anabilim Dalı

Makina Eğitimi

Program (YL / D)

Doktora

Tez Konusu

Yaşlandırılabilir Alüminyum Alaşımların Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle Birleştirmesi ve Kaynak Sonrası Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Danışmanın Unvan, Ad ve Soyadı

Doç.Dr.Hüdayim BAŞAK 

Savunma Yeri

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği-Toplantı Salonu

Savunma Tarihi

21/10/2016