Mezuniyet Dalları

 

 

Anabilim Dalı

Başvuru Kabul Edilen Lisans Programları

Biyoloji

Biyoloji, Tıp, Ziraat, Orman, Su Ürünleri, Eczacılık, Veteriner, Biyoloji Eğitimi, Genetik   Mühendisliği, Moleküler Biyoloji. (Diğer fakülte mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanır.)

Fizik

Fizik, Fizik   Mühendisliği, Fizik Eğitimi, Matematik, Kimya, Elektrik ve Elektronik   Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Nükleer Enerji  Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği

İstatistik

İstatistik, Matematik, Ekonometri, Aktüerya, İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar(Farklı anabilimdalında lisans eğitimini tamamlayan ancak çift anadalını ya da yandalını İstatistik anabilimdalında yapan öğrenci de başvurabilir).İstatistik, Aktüerya, İstatistik ve Bilgisayar Bölümü ile lisans eğitiminde İstatistik alanında çift anadal veya yandal yapan öğrenciler hariç diğer anabilimdalı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır.

Kimya

Kimya, Kimya Eğitimi,   Kimya Mühendisliği, Fen Edebiyat, Fen, Mühendislik, Eczacılık , Teknoloji , Diş Hekimliği ,   Tıp , Eğitim , Veterinerlik , Ziraat ,   Sağlık Bilimleri, Doğa ve İnsani Bilimler Fakülteleri Bölümleri, (Fen Fakültesi   Kimya Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümleri, Kimya Eğitimi, Kimya   Mühendisliği bölümlerine bilimsel hazırlık uygulanmaz. Diğer fakülte   mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanır.)

Matematik

Matematik, İstatistik, Ekonometri, Ortaöğretim Matematik Eğitimi

Elektrik Elektronik Mühendisliği
  Mühendislik Fakültesi

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Kontrol, Mekatronik, Biyomedikal,  Bilgisayar Mühendislikleri (kabul edilen öğrenciler transkriptlerine bakılarak uygun görülmesi halinde bilimsel hazırlık dersleri aldırılır.)

Electrical Electronics Engineering

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Haberleşme, Kontrol, Mekatronik, Biyomedikal, Bilgisayar Mühendislikleri (kabul edilen öğrenciler transkriptlerine bakılarak uygun görülmesi halinde bilimsel hazırlık dersleri aldırılır.)

Elektrik Elektronik Mühendisliği
  Teknoloji Fakültesi

Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Enerji Sistemleri, Haberleşme, Kontrol, Mekatronik, Fizik, Biyomedikal ve Bilgisayar Mühendislikleri; Elektrik, Elektronik, Elektronik ve Bilgisayar, Haberleşme ve Kontrol Eğitimleri

Endüstri Mühendisliği
  Mühendislik Fakültesi

Bütün Mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar. Doktora programı için Endüstri Müh. ,Sistem Müh., veya İşletme Müh. lisans veya yüksek lisans mezuniyeti

İnşaat Mühendisliği
  Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Civil Engineering

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği
  Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği,Yapı Eğitimi, Jeoloji Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Tüm Mühendislik Bölümleri ve Kimya Bölümü

Makina Mühendisliği

Makina, Uçak  Mühendislikleri

Mimarlık

Mimarlık

Architecture

Architecture

 

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge   Planlama, Mimarlık, Restorasyon, İnşaat Mühendisliği, Yapı Eğitimi, Harita Mühendisliği, İşletme, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Sosyal Planlama, Peyzaj Mimarlığı, Hukuk, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Coğrafya, Coğrafya ve Şehir Planlama, Doktora programına müracaatta lisans veya yükseklisans derecesinden en az biri Şehir ve Bölge Planlama mezunu olma şartı aranır.

Çevre Bilimleri

Tüm Mühendislik Bölümleri, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri, Orman Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama, Fen ve Eğitim alanıyla ilgili tüm Biyoloji ve Kimya programları İstatistik ve Kamu Yönetimi

Kazaların Çevresel Teknik Araştırması

Tüm Mühendislik Bölümleri, Tıp, Kimya, Fizik, İstatistik, Harp Okulu, Teknik Eğitim Fakültesi Makine, Bilgisayar, Elektrik, Yapı, Elektronik Bilgisayar Eğitimi, Metal Eğitimi, Matematik, Biyoloji

Trafik Planlaması ve Uygulaması

Tüm Mühendislik   Bölümleri, Teknoloji Fakültesi Bölümleri, İstatistik Bölümü, Matematik   Bölümü, Kamu Yönetimi Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Teknik Eğitim Fakültesi Programları, Çevre Mühendisliği, Polis Akademisi, Harp Okulları, Şehir ve Bölge Planlama

İleri Teknolojiler

Fen Fakültesi Bölümleri, Mühendislik Fakültesi Bölümleri, Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, ve Fen Bilgisi Öğretmenliği.

 

Bilgi Güvenliği Mühendisliği

Tüm Mühendislik Fakültesi mezunları kabul edilir. Bilgisayar, Yazılım, Bilişim Sistemleri, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Telekomünikasyon, Kontrol Mühendislikleri ve Adli Bilişim mezunları hariç diğer anabilim dalı mezunlarına bilimsel hazırlık programı  uygulanır.

Bilgisayar  Mühendisliği
  Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar, Elektrik-Elektronik Mühendislikleri

Bilgisayar  Mühendisliği
  Teknoloji Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Eğitimi, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Eğitimi, Bilgisayar Bilimleri.

Otomotiv Mühendisliği
  Teknoloji Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği, Makina   Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Mühendisliği, Otomotiv Öğretmenliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği (Makina Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği mezunları hariç diğer anabilimdalı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanır.)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
  Teknoloji Fakültesi

Tüm Mühendislik  ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları ile Fizik ve Kimya Lisans Programlarından Mezun Olan Öğrenciler Kabul Edilir.(Metal Eğitimi, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği mezunları hariç diğer anabilimdalı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanır.)

İmalat Mühendisliği
  Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Makina Eğitimi,(Talaşlı Üretim Eğitimi, Kalıpcılık Eğitimi, Tasarım ve   Konstrüksiyon/Makina Resim Eğitimi, Otomotiv Eğitimi, Tesisat Eğitimi), Endüstri Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metal Eğitimi, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Eğitimi Bölümlerinden mezun olan öğrenciler kabul edilir. (İmalat Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Makina Eğitimi Bölümünün Talaşlı Üretim Eğitimi Anabilim Dalı ile Kalıpçılık Eğitimi Anabilim Dalı mezunları hariç diğer Bölümlerden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.)

Enerji Sistemleri Mühendisliği
  Teknoloji Fakültesi

Tüm Mühendislik Programları ve Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları  (Enerji Sistemleri Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği, Makina Eğitimi, Mekatronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği mezunları hariç diğer anabilimdalı mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanır.)

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
  Teknoloji Fakültesi

Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Endüstri Mühendsliği, Tüm Mühendislik Bölümleri, Mimarlık, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ve Mobilya ve Dekarasyon Eğitimi mezunları hariç diğer bölümlerden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.)

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstri Ürünleri Tasarımı, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Ekonomi, İşletme, İktisat, İşletme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunları hariç diğer Bölümlerden mezun olan öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanır.)

 

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım, Makina Otomotiv, İmalat, Uçak, Ağaçişleri Endüstri, Biyomedikal, Endüstri, Enerji Sistemleri, Mekatronik, Metalurji Malzeme, Elektrik Elektronik Mühendislikleri ile Endüstri Ürünleri Tasarımı/Endüstriyel Tasarım, Makina ve Endüstriyel Teknoloji Eğitimi. (Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi mezunlarına bilimsel hazırlık uygulanır.)

Smart Grids

Enerji Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Fizik Mühendisliği ve Fen Fakültesi fizik, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği