Duyurular

 

Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi hâlinde ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı ana bilim/bilim dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir (Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği MADDE 13/5).

 

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Yatay Geçiş Başvuru Formu (Formu indirmek için tıklayınız)
  2. Kayıtlı olduğu Enstitüden alınmış Not Dökümü,
  3. Kayıtlı olduğu Enstitüden alınmış son durumunu gösterir Öğrenci Belgesi
  4. ALES Belgesi
  5. Yüksek Lisans programlarına başvuracaklar için Lisans Mezuniyet Not Dökümü
  6. Doktora programına başvuracaklar için Lisans ve Yüksek Lisans Not Dökümü
  7. ÖSYM Denkliği verilmiş Yabancı Dil Sınav Belgesi
  8. Disiplin Cezası almadığına dair belge
  9. Enstitü ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nca onaylanmış ders içerikleri
  10. Daha Önce yatay geçiş yapmadığına dair belge,

 

NOT:

Başvurular şahsen veya noter vekaleti ile yapılacaktır. Süresi dışındaki başvurular, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilemez.