Kredi ve Yurtlar Kurumunun Yurt Başvurularına İlişkin Duyurusu - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce her yıl alınmakta olan yükseköğrenim öğrencilerinin yurt başvuruları ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin işlemler, 2019-2020 akademik yılı itibarıyla YÖKSİS üzerinden alınacak veriler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

YÖKSİS üzerinde bilgisi bulunmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamayacaklardır. Başvuru öğrenci tarafından tamamlanmış olsa bile değerlendirme aşamasında öğrenim bilgileri YÖKSİS üzerinden doğrulanamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu çerçevede, üniversitemizde yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim bilgileri ile üniversitemizin yükseköğretim programlarının sınıf, il, ilçe ve hazırlık bilgilerinin YÖKSİS ortamında sürekli olarak güncel tutulması gerekmektedir. Yurt başvurusu esnasında öğrencilerin öğrenim bilgilerine ilişkin sorun yaşamaları ve bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzle irtibata geçmeleri halinde, öğrenciler öğrenim gördükleri üniversitelerin öğrenci işleri bürolarına yönlendirileceklerdir.