Duyurular

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci listesine ulaşmak için tıklayınız.

NOT:  Kesin kayıt hakkı kazanan Askeri Okul/Polis Akademisi/Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimini tamamlayarak denklik almış Türk uyruklu öğrencilerinde kesin kayıt dilekçelerini Ensitümüze getirmeleri gerekmektedir.

Kesin Kayıt Dilekçesini indirmek için tıklayınız.

Şartlı Başvuru Dilekçesini indirmek için tıklayınız.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER  

 1. Kazanılan programa kesin kayıt yaptırmak istendiğine dair dilekçe,
 2. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti ile bunların fotokopisi,
 3. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için YÖK tarafından verilmiş denklik/okul tanıma belgesi ile fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ile yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 4. Yüksek lisansa başvuranlar için lisans; doktora/sanatta yeterlik programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü ve fotokopisi, (Yabancı uyruklu adaylar ve yabancı dilde eğitim veren üniversitelerden mezun olan adaylar, not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile noter onaylı Türkçe tercümelerini ibraz etmek zorundadır),
 5. ALES/GRE/GMAT sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
 6. KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL/TIPDİL veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavı sonuç belgesi ve fotokopisi,
 7. Yabancı uyrukluların lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir; Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) almış en az C1 sertifikası,
 8. T.C. uyruklular için nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi;  yabancı uyruklu adaylar için pasaport aslı ve fotokopisi,
 9. 3 adet biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğraf,
 10. Erkek adaylar için, son 6 ay içinde alınan Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç),
 11. Tezsiz yüksek lisans hariç, Üniversitemizde veya başka bir yükseköğretim kurumunun herhangi bir lisansüstü programında kayıtlı öğrencilerin, kayıtlarını sildirdiklerine dair belge.

KESİN KAYDA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER 

 1. Kesin kayıt tarihlerinde belge teslim edecek olan adayların ilgili enstitüye şahsen  başvurmaları gerekmektedir. Eksik evrakla, posta yoluyla ve süre bittikten sonra kesin kayıt işlemi yapılamaz.
 2. Kesin kayıt sırasında adayların ibraz ettiği belgeler ön kayıt esnasında Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veri tabanından alınan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Belgeler arasında farklılığın olması durumunda, adayın kaydı yapılmayacak ve aday hakkında hukuki işlem başlatılacaktır. 
 3. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.  Bu nedenle kesin kayıt hakkını kazanan adaylar,  kayıt yaptırmayı düşündükleri Enstitüye kayıt yaptırmadan önce, Üniversitemiz içi veya Üniversitemiz dışı lisansüstü programlardan kayıtlarını sildirmelidir. Bu adaylar kayıt tarihine kadar kayıtlarını sildiremezlerse 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde “şartlı kayıt” yaptırabilirler.  Ancak 25 Ocak 2018 Perşembe saat 17.00’a kadar kayıtlarını sildirdiklerini belgelemeleri zorunludur. Aksi takdirde bu adayların kayıtları iptal edilecektir. 
 4. Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgelerin doğrulukları, Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilemeyen adayların, kesin kaydı yapılmış olsa bile  kayıtları iptal edilecektir.
 5. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim için Bakanlar Kurulu ve Üniversite Yönetim Kurulunca 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler. 
 6. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir.