Genel Başvuru Şartları (2018-2019 Bahar yarıyılı) - Fen Bilimleri Enstitüsü
Genel Başvuru Şartları (2018-2019 Bahar yarıyılı)

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI   

  1. Adayların, yüksek lisans ve lisans sonrası bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diplomasına; doktora programlarına başvurabilmeleri için de tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
  2. Doktora programı sınavına müracaat edecek adayların yüksek lisans mezuniyet notlarının en az 2,50/4,00, lisans sonrası bütünleşik doktora programına müracaat edecek adayların ise lisans mezuniyet notlarınn en az 3,50/4,00 olması,

Müracaat edilen ana bilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.

  1. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesi olması,
  2. Adayların başvurdukları tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının puan türünde ALES* den en az 55,00 ve üzeri; doktora programlarının puan türünde ALES’ den en az 60,00 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan (GRE/GMAT) eşdeğer puan** almış olmaları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavları gibi) ait puanların bulunması halinde bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları,

Müracaat edilen ana bilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.

 * Bk. EK 1: ALES Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız. 

**Başvurularda 2014-ALES İlkbahar Dönemi ve daha sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir. 

5.      Doktora programlarına başvuru için KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde, lisans sonrası bütünleşik doktora programlarında ise 75 ve üzerinde bir puana sahip olmak,

6.      KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Ayrıca, ilgili anabilim dalları akademik kurullarınca belirlenen yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar enstitü ağ adreslerinde duyurulmaktadır. 

Müracaat edilen ana bilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.

7.      Yabancı diller üzerine yürütülen programlarda adayların ikinci bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmaları,

8.      Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, enstitülerin bu konudaki duyurusunda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla Üniversite Senatosu tarafından belirlenen usullere göre lisansüstü programlara kabul edilir.

9.      Yabancı uyruklu adayların başvurularında bütünleşik doktora ve yüksek lisansa girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi enstitüye vermeleri,

10.  Adaylar, Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş sınavı saatlerinin çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.

11.  Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemezler.

12.  T.C. uyruklu ve Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlamış adayların bir önceki yükseköğrenim mezuniyet bilgilerinin Yükseköğretim Sistemi’nde (YÖKSİS) kayıtlı olması gerekmektedir.

NOT: Yükseköğretim Mezuniyet Bilgilerinizin Kontrolü İçin;

https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapınız.

- Sağ üstte adres çubuğunun altında bulunan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi giriniz.

- Açılan sayfada “e-Hizmetler” linkine tıklayınız.

- Açılan sayfanın sonunda “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunan “Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama” bağlantısına tıklayınız.

- Eğer mezuniyet bilginiz e-Devlet’te görünmüyorsa, mezun olduğunuz yükseköğretim kurumu ile iletişime geçiniz.

13.  YÖKSİS’te yüzlük not sistemiyle mezun olduğu tespit edilen adayların mezuniyet notları dörtlük sisteme çevrilecektir. Ancak değerlendirme sürecinde yüzlük sistemdeki puan değeri kullanılacaktır. Adayların not dökümünde dörtlük ve yüzlük genel not ortalamasının bir arada bulunması ya da sadece dörtlük genel not ortalamasının bulunması hâlinde, bunların yüzlük not sistemine dönüştürülmesi için YÖK Not Dönüşüm Tablosu* kullanılacaktır.

*Bk. EK 2: YÖK Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.