Genel Başvuru Şartları
 1. Adayların, yüksek lisans ve bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diplomasına; doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 2. Doktora/sanatta yeterlik programı sınavına müracaat edecek adayların yüksek lisans mezuniyet puanları en az 2.50/ 4.00, lisans sonrası doktora/sanatta yeterlik programına müracaat edecek adayların ise 3.50/4.00 olmalıdır.
 3. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik/okul tanıma belgesine sahip olmaları gerekir. YÖK'ün ilgili yazısına ulaşmak için tıklayınız.
 4. Adayların başvurdukları tezli/tezsiz yüksek lisans programlarının puan türünde ALES*’ten en az 55,00 ve üzeri; doktora programlarının puan türünde ALES’ten en az 60,00 ve üzeri veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan (GRE/GMAT) eşdeğer puan** almış olmaları gerekir. Adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sistemi üzerinden aktarılamayan sınavlara (GRE/GMAT, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul sınavları) ait puanlarının bulunması hâlinde bizzat Enstitüye başvurarak ön kayıt yaptırmaları zorunludur. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.

* Bk. EK 1: ALES Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.

** Başvurularda, 2014-ALES Sonbahar Dönemi ve daha sonraki dönemlerin ALES puanları geçerlidir.

Güzel Sanatlar Fakültesinin ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES puanı aranmaz

 

 1. Doktora/ sanatta yeterlik programlarına başvuru için KPDS/ ÜDS/ YDS/ e-YDS / YÖKDİL veya  ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde, lisans sonrası bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarında ise 75 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır.
 2. KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınav sonuçlarının geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Ayrıca, ilgili anabilim dalları akademik kurullarınca belirlenen yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar enstitü ağ adreslerinde duyurulmaktadır. Müracaat edilen anabilim dalının özel başvuru şartları için tıklayınız.
 3. Yabancı diller üzerine yürütülen programlarda adayların ikinci bir yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmaları istenir.
 4. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, enstitülerin bu konudaki duyurusunda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla Üniversite Senatosu tarafından belirlenen usullere göre lisansüstü programlara kabul edilir.
 5. Yabancı uyruklu adayların başvurularında bütünleşik doktoraya ve yüksek lisansa girecekler için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet belgeleri ile not dökümlerinin aslı ve onaylı Türkçe tercümelerini ve lisansüstü programları izleyebilecek Türkçe bilgisinin olduğunu gösterir Türkçe Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) en az C1 düzeyinde alınan bir belgeyi enstitüye vermeleri zorunludur.
 6. Adaylar, Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan programların giriş sınavı saatlerinin çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.
 7. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, adaylar her iki programı kazansalar bile aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptıramaz ve devam edemezler.
 8. 6 Şubat 2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
 9. T.C. uyruklu ve Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlamış adayların bir önceki yükseköğrenim mezuniyet bilgilerinin Yükseköğretim Sistemi’nde (YÖKSİS) kayıtlı olması gerekmektedir.

NOT: Yükseköğretim Mezuniyet Bilgilerinizin Kontrolü İçin;

 • https://www.turkiye.gov.tr/ adresine giriş yapınız.
 • Sağ üstte adres çubuğunun altında bulunan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayarak T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi giriniz.
 • Açılan sayfada “e-Hizmetler” linkine tıklayınız.
 • Açılan sayfanın sonunda “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında bulunanYükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulamabağlantısına tıklayınız.
 • Eğer mezuniyet bilginiz e-Devlet’te görünmüyorsa, mezun olduğunuz yükseköğretim kurumu ile iletişime geçiniz.

 

 1. YÖKSİS’te yüzlük not sistemiyle mezun olduğu tespit edilen adayların mezuniyet notları dörtlük sisteme çevrilecektir. Ancak değerlendirme sürecinde yüzlük sistemdeki puan değeri kullanılacaktır. Adayların not dökümünde dörtlük ve yüzlük genel not ortalamasının bir arada bulunması ya da sadece dörtlük genel not ortalamasının bulunması hâlinde, bunların yüzlük not sistemine dönüştürülmesi için YÖK Not Dönüşüm Tablosu* kullanılacaktır.

          *EK 2: YÖK Not Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.

 

 1. Lisansüstü programlara başvurular online yapılacaktır.