ECTS

AKTS Nedir?

Avrupa Kredi transfer Sistemi, program amaçlarını başarmayı, öğrenim çıktılarını ve öğrencilerin yeterliliklerini elde etmek için ihtiyaç duyulan öğrenci iş yüküne dayanan öğrenci merkezli bir sistemdir.

AKTS nasıl geliştirildi?

Şimdi Socrates programının bir parçası olan AKTS Erasmus çerçevesinde 1989'da tanıtıldı. AKTS Avrupa'da uygulanmış ve başarıyla test edilmiş bir kredi sistemidir.

ECTS , kredi transferi için oluşturulmuştur. Bu sistem yurt dışında geçirilen çalışma zamanının tanınmasını sağlar ve böylece Avrupa'da öğrenci değişimini ve öğrenci değişiminin kalitesini arttırır. Son zamanlarda AKTS bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde kurumlarda biriktirme sistemi olarak gerçekleştirmek için gelişiyor. Bu, 99 Bologna deklarasyonu'nda C amaçlarının bir anahtarıdır.

Neden AKTS Tanıtılır?

AKTS, çalışma programlarının yerli ve yabancı tüm öğrenciler için okunmasını ve karşılaştırılmasını kolay kılar. AKTS, değişim ve tanınma için fırsat sağlar. AKTS, üniversitelere programların düzenleme ve gözden geçirmeleri için yardım eder. 

AKTS, program değişikliği ve taslim şekli değişikliklerine karşı kullanılabilir. AKTS, Avrupa yüksek öğretimini diğer kıtalardaki öğrenciler için daha etkin kılar.

AKTS'nin Ana özellikleri Nelerdir?

AKTS, öğrencinin bir akademik yıl boyunca tam zamanlı çalışmasıyla oluşan öğrenci iş yükü Avrupa'da çoğu örnekte yılda 36/40 hafta ve 1 kredi 25-30 saatlik bir çalışma saati yerine geçer. İş yükü ulusal zamanda öğrencilerin gerekli öğrenim çıktılarını tamamlamayı gerçekleştirmesine dayanır.

Öğrenim Çıktıları

Kredi, öğrenim çıktılarının rakamlarla belirtilmesi yoludur. Öğrenim çıktıları, öğrencinin öğreneceklerinin, anladıklarının belirlenmesi ifade edilmesidir. Öğrenim çıktıları ayrıca uzun/kısa süreli öğrencilerin öğrenme ilerlemesinin yeterliliğinden sonra konuya hakim olmalarının göstergesidir.

AKTS Kredisi, başarılan uygun ve gerekli öğrenim çıktılarının tamamlanmasından sonra elde edilebilir.

AKTS kredilerinin dağılımı, çalışma programlarının resmi ayrımına dayanır. Resmi olarak 3-4 yıllık geçmiş birinci dönem derece programlarını elde etmek için gerekli olan toplam iş gücü 180 veya 240 kredi olarak belirlenir.

AKTS'de öğrenci iş gücü, derslere devam, seminer, bağımsız çalışma ve sınavlar vb. içerir.

Krediler, çalışma zamanının öğelerine tahsis edilmiştir. ( modüller, dersler, yerleştirmeler, tezler vs. )

Öğrencinin performansı, yerel/ulusal notlarla belgelendirilir. AKTS not eklemesi iyi bir uygulamadır. Kredi transferinde AKTS not derecesi, öğrencilerin temel istatistiklerine göre sıraya dizilir/belirlenir.Bu nedenle, öğrenci performansı hakkındaki istatistiksel verilerin olgunlaşması, AKTS not sistemine başvurmak için ön koşuldur. Notlar, öğrenciler arasında not geçişi ile takip ettiği şekilde belirlenir:

A> mükemmel %10
B> sonraki %25
C> sonraki %30
D> sonraki %25
E> sonraki %10

A'nın farkı, başarısız öğrenciler için kullanılan FX ve F notu arasında oluşur.

FX: başarısız-önemli diğer7öteki çalışma gereklilikleri. Transkripte başarısızlık oranları içermesi isteğe bağlıdır.

Kurumun iki dilde düzenli ders katalogları ( İngilizce eğitim veren programların yalnızca İngilizce basılmış olabilir) basılmış veya web sayfasında ve/veya basılı kopyası olmalıdır.

Ders kataloğu, yurt dışından gelen misafir öğrenciler için de bilgileri kapsayan, bu belgeye ekli kontrol listesinde belirtilen maddeleri içermelidir.

Öğrenim Anlaşması, ilgili öğretim elemanı sorumluluğunda(enstitü öğrencileri için danışman) ve öğrencilerin de onayladığı derslerin listesini içerir. Kredi transferi durumunda öğrenim anlaşmaları, öğrenci ayrılmadan önce , öğrenciler ve ilgili kurumlar tarafından onaylanmalı(enstitümüzde seçilen dersler için Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanır) ve meydana gelen değişiklikler hemen güncellenmelidir.

Öğrencilerin aldığı derslerdeki performansını gösteren transkript, yerel notların yanında AKTS notlarını da gösterir. Kredi transferi esnasında, transkript, giden öğrencilere misafir olunan üniversite tarafından öğrenci ayrılmadan önce verilir; gelen öğrencilere ise, ev sahibi kurum tarafından eğitimlerinin sonunda verilir.