Doktora yabancı uyruklu başvurularında sisteme online yüklenmesi gereken belgeler

 

Fotoğraflarınız biyometrik ya da vesikalık olmalıdır.

 1. Kimlik Belgesi ön ve arka yüzü (Zorunlu)
 2. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfasının/sayfalarının onaylı örneği (Zorunlu)
 3. Lisans diploması ön ve arka yüzü (Zorunlu)
 4. Lisans diplomasının onaylı tercümesi (Zorunlu)
 5. Lisans mezuniyetiniz için YÖK tarafından verilmiş “denklik belgesi/okul tanıma belgesi” (*Zorunlu)
 6. Lisans Not dökümünüz (Zorunlu)
 7. Lisans Not dökümünüzün onaylı tercümesi (Zorunlu)
 8. Yüksek Lisans diploması ön ve arka yüzü (Zorunlu)
 9. Yüksek Lisans diplomasının onaylı tercümesi (Zorunlu)
 10. Yüksek Lisans mezuniyetiniz için YÖK tarafından verilmiş “denklik belgesi/okul tanıma belgesi” (Zorunlu)
 11. Yüksek Lisans Not dökümünüz (Zorunlu)
 12. Yüksek Lisans Not dökümünüzün onaylı tercümesi (Zorunlu)
 13. Yabancı dil belgesi (YDS/e-YDS/YÖKDİL veya TOEFL IBT)  (*İsteğe bağlı-“Eğitim Dili İngilizce olan programlar için Zorunlu.”)

YDS/e-YDS/YÖKDİL puanı yerine TOEFL IBT puanı olan adaylarımız sisteme TOEFL IBT puanlarının YDS karşılığını yüklemelidir ve “YDS’ye eşdeğer Sınav belgesi” kısmına TOEFL IBT belgesini yüklemelidir. IELTS sınavının eşdeğerliliği kalktığı için başvurularda bu puanınızı kullanamazsınız. 

 1. ALES belgesi (GRE/GMAT) (*Koşullu başvuruda bulunacak adaylardan istenmez.  )  

ALES puanı yerine GRE/GMAT puanı olan öğrencilerimiz sisteme GRE puanlarının ALES karşılıklarını yazmalıdır ve “ALES’e eşdeğer Sınav belgesi” kısmına GRE belgesini yüklemelidir. 

 1. TÖMER belgesi (**Koşullu.)
 2. Dekont Belgesi (Zorunlu)

Lisansüstü Eğitimde yabancı dil ile eğitim veren programlarda, Ana Bilim Dalının yabancı dil puan şartının sağlanması gerekmektedir.

Türkçe Eğitim veren programlarda yabancı dil şartı aranmaz.

*Adaylarımız Lisansüstü programlara Koşullu başvuru yapabilmektedir. Koşullu başvuran adayların dikkat etmesi gereken hususlar:

 

Koşullu başvuran adaylar:

- Kayıt oldukları ilk dönem en fazla 2 ders alabilir ve dönem sonunda derslerden en az 3.00/4.00 başarı notunu sağlaması gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan adaylardan Ana Bilim Dalının görüşüyle ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ALES, GRE/GMAT belgesi istenmeyebilir. Bu koşulu sağlayamayan adaylar ise ALES/GRE/GMAT belgesini getirmesi gerekir, aday belgeyi getiremez ise kaydı silinir.

- Gerekli koşulları ve belgelere sahip adayların aynı zamanda TÖMER Müdürlüğünce yapılan Türkçe Yeterlilik sınavında en az B2 düzeyinde Türkçe yeterliliğine sahip olduğunu belgelemesi gerekir.  Bu belgeye sahip olmayan adayın ilgili Lisansüstü programa kaydı yapılsada bir yıl Gazi Üniversitesi TÖMER’de Türkçe hazırlık kursu için süre tanınır. Bu sürede belgesini teslim edemeyen adayın kaydı silinir.

Ana Bilim Dalı gerekli görürse adayları “Bilimsel Hazırlık Programına” alabilir.

- YÖK 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları için tıklayınız

- ÖSYM ALES-GRE/GMAT dönüşüm tablosu için tıklayınız

- ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavların dönüşüm tablosu için tıklayınız