Değerlendirme

DEĞERLENDİRME 

  1. Yüksek lisans/bütünleşik doktora/sanatta yeterlik ve doktora/sanatta yeterlik programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
  2. Yüksek lisans programlarında giriş sınavı puanı 60,00’ın, tezsiz yüksek lisans programlarında 55’in, doktora/sanatta yeterlik programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarında ise 85,00’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların giriş puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitünün ağ adresinden ilan edilir.
  3. Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz  (100) üzerinden yüksek lisans için kırk (40) ve doktora/sanatta yeterlik için elli (50) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz.