Değerlendirme (2018-2019 Bahar yarıyılı) - Fen Bilimleri Enstitüsü
Değerlendirme (2018-2019 Bahar yarıyılı)

 

DEĞERLENDİRME 

  1. Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanı hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
  2. Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz  (100) üzerinden yüksek lisans için kırk (40), doktora için elli (50) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz.

Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın, tezsiz yüksek lisans programlarında 55’in, doktora programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora programlarında ise 85,00’in altında olan adaylar başarısız sayılır. Adayların giriş başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitünün ağ adresinden ilan edilir.