Başvurular Hakkında Genel Bilgi

 

Ana Bilim Dalları Başvuru Şartları, Kontenjanları ve Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız.

Başvuru sistemi anlatımı için tıklayınız.

Lisansüstü Eğitim Başvurularında Sisteme Yüklenmesi İstenilen Belgeler

 

►Başvurular/Kesin Kayıtlar Enstitü Başvuru Sistemi üzerinden olmaktadır ve Kesin Kayıt esnasında adaydan ekstra bir belge istenilmemektedir. (Sisteme belge yüklenirken dikkat edilmesi gereken hususlara buradan ulaşabilirsiniz.)

Referans ve Niyet mektupları için (başvurulan programın kriterlerinde istenildiği belirtilmiş ise) Ana Bilim Dalı ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Üniversitemiz Senatosu’nun 16/04/2021 tarih ve 08 sayılı toplantısında almış olduğu 2021/112 sayılı kararı ile 2021-2022 Güz dönemi Lisansüstü Eğitim Başvurularında;

  1. Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında mülakat ve/veya yazılı sınav yapılmayacaktır.
  2. Değerlendirmede kullanılmak üzere ALES puanı (en az %50’si), Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Yabancı Dil Puanı yüzdelik ağırlıklarının ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının Akademik Kurul Kararı ile Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanmasına karar verilmiştir. 
  3. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES ve Yabancı Dil şartı aranmayacak Lisans mezuniyet Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre yerleştirme yapılacak olup, başvuru için en az AGNO’nun 2.30 olma koşulu aranacaktır.
  4. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla (tezsiz programlar hariç) iki tercih yapma hakkına sahiptir.
  5. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

 

Kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek lisans öğrencileri yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

Doktora başvurularında yüksek lisans mezuniyet şartı vardır. (Bazı Ana Bilim Dallarının Lisans mezuniyetiniz için de bazı önkoşulları olabilmektedir. Lütfen Ana Bilim Dalları Kriterlerini inceleyiniz.)

Yurt dışı Üniversitelerden mezun olan Türk Adaylarımız:

  1. Mezuniyet Bilgilerinin Enstitü tarafından Başvuru Sistemine girilmesi için; T.C. Kimlik Numarası, Başvurduğu Program Adı, Yükseköğretim Kurulu Denklik/Okul Tanıma Belgesi, Diploma, Mezuniyet Not Dökümü ve Tasdikli Türkçe Çevirileri ile birlikte Enstitümüze gelmeleri gerekmektedir.
  2. Enstitünün bilgi girişinden sonra adaylar, 1. Denklik Belgesi/Okul Tanıma Belgesi, 2. Diploma-Tasdikli Türkçe Çevirisi, 3. Mezuniyet Not Dökümü-Tasdikli Türkçe Çevirisini .pdf formatında sisteme eklemeli ve başvurularını tamamlayarak onaylarını vermelidir.

Tercihlerinizden birini yedekten kazanma durumunuzda Asilden kayıt yaptırdığınız bölümden kaydınızı sildirmek için dilekçeyle Enstitümüze başvurmanız gerekmektedir. Kaydınız kendi isteğiniz ile de olsa Yönetim Kurulu Kararıyla silinir dolayısıyla zaman alabilmektedir. Yönetim Kurulu Toplantıları genelde her hafta çarşamba günü olmakla birlikte, tarihlerde değişiklikler olabilmektedir. Bu yüzden sonuçlar açıklandıktan sonra kararınızı en kısa sürede verip Enstitümüze başvurmanız büyük önem arz etmektedir.

E-posta yoluyla yapılan yazışmalar resmi nitelik taşımaktadır. Başvuru esnasında sisteme kayıt olurken aktif olarak kullanılan e-posta adresi kullanılması önemlidir. Şifrenin unutulması durumunda ilgili e-posta adresine yönlendirme yapılacaktır.  Ayrıca herhangi bir durumda aday ile bu e-posta adresi veya girilen telefon numarası üzerinden iletişime geçilecektir.

Önemli Uyarı:

Aday tarafından onaylanmamış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Aday başvurusunda herhangi bir düzeltme veya işlem yaptığında başvuru onayı otomatik kalkar. Bu yüzden her yapılan düzenlemeden sonra aday başvuru onayı vermelidir.

Değerlendirmede YÖKSİS’ten gelen Genel Ağırlıklı Not Ortalaması geçerli olacağı için adayların Not Ortalamalarının YÖKSİS’te güncel olması ve yüklenilen belge ile eşleşmesi büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde adaylar üniversiteleri ile iletişime geçip gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamalıdır.

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu  esas alınır. 

 

YDS, e-YDS, YÖKDİL: Sınav sonucunun açıklanmasından itibaren 5 yıl geçerlidir.

TOEFL: Müracaatların başladığı tarih itibari ile 2 yıl sürenin dolmamış olması gerekir. ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri için tıklayınız.

GRE/GMAT: Müracaatların başladığı tarih itibari ile 5 yıl sürenin dolmamış olması gerekir. ALES Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.

Adayların Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınavı Yönetmeliğinin ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Uygulama esaslarının ilgili maddelerini okumaları tavsiye edilir.

Başvuru/kesin kayıt/ders kaydı tarihleri esnasında yaşanabilecek yoğunluktan dolayı telefonlarda sıkıntı yaşanabilmektedir. E-posta adreslerimizi bir alternatif olarak kullanabilirsiniz. Başvurular ve kesin kayıtlarla ilgili fbebasvuru@gazi.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.