Architecture (Turkish Language Program) Application Criteria - Fen Bilimleri Enstitüsü
Architecture (Turkish Language Program) Application Criteria

 

DİKKAT: Adayların, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne başvurularda verilen belgelerin dışında ayrıca sınava gelirken Mimarlık Anabilim Dalı Mülakat Jürilerine teslim edilmek üzere yanlarında getireceği belgeler aşağıda belirtilmektedir:
 

Yüksek Lisans Sınavına Girecek Öğrencilerin sınava gelirken, ALES belgesi, Yabancı Dil belgesi, lisans not ortalaması ve lisans not dökümü, referans mektubu, niyet mektubu, portfolyolarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 

Doktora Sınavına Girecek Öğrencilerin sınava gelirken, ALES belgesi, Yabancı Dil belgesi, lisans not ortalaması ve lisans not dökümü, Yüksek Lisans not ortalaması ve yüksek lisans not dökümü, referans mektubu, niyet mektubu ve portfolyoları ile yüksek lisans tezlerinin basılı bir kopyasını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.