Araştırma Görevlileri için yatay geçiş başvuruları hakkında - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

 

Enstitümüz lisansüstü programlara yatay geçiş başvuruları Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13. maddesinin 5. bendinde belirtilen "Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi halinde ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı ana bilim/bilim dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın bu yönetmeliğin 5'nci maddesindeki asgari başvuru şartlarını sağlaması gerekir". şartı sağlamaları koşuluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı akademik takviminde belirtilen 13-23 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru yapabilecekleri önemle hatırlatılır.