Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına önemli duyuru - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 maddesine göre, lisansüstü öğrencilere bilimsel hazırlık programı uygulanması Ana Bilim Dalı Başkanlıkları tarafından takip edilir. Bilimsel hazırlık programının azami süresi eğitim öğretim süresi dışında olduğundan, bu program öğrencilerine danışman ataması yapılamaz.

Ancak Ana Bilim Dalı Başkanlığınız tarafından bilimsel hazırlık öğrencilerine danışman atanmış ise "YL/Dr Tez Hazırlık", "YL/Dr Tez Çalışması" ve "YL/Dr Uzmanlık Alan" derslerinin açılmaması önemle hatırlatılır.