AKADEMİK FORMLAR - Fen Bilimleri Enstitüsü
AKADEMİK FORMLAR
Y. Lisans Ders Tanımlama Formu (Türkçe)  Form İNDİR
Y. Lisans Ders Tanımlama Formu (İngilizce) Form İNDİR
Doktora Ders Tanımlama Formu (Türkçe)  Form İNDİR
Doktora Ders Tanımlama Formu (İngilizce)  Form İNDİR
 Öğretim Elemanı Yarıyıl Ders Yükü Çizelgesi FormA İNDİR
 Öğretim Elemanı Aylık Puantaj Çizelgesi FormB İNDİR
 Anabilim Dalı Haftalık Ders Programı  Form 1 İNDİR
 Ders Bilgi Formu  Form 2 İNDİR
 Geçici Görev Yolluk Formu  Form 3A İNDİR
 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi  Form 3B İNDİR
 Akademik Personel İzin Formu  Form 4 İNDİR
Araştırma Görevlileri için Faaliyet Raporu  Form 5 İNDİR
ÖYP-YÖK Araştırma Görevlileri Değerlendirme Raporu Form 6 İNDİR