Duyurular

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında Doktora Programları Başvuru Koşulları ve Kontenjanları

 

Açıklama

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısı ile "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Usul ve Esaslar"ın "Burs miktarı, süresi ve ödemeler" başlıklı 7 nci maddesinin;

- Birinci fıkrasında yer alan " (1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir." hükmü uyarınca herhangi bir iş yerinde çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 2018 yılı Mart ayından itibaren aylık 2.000,00 TL. olarak,

- Üçüncü fıkrasında yer alan " (3) 6. Maddenin (ç) fıkrasında belirtilenler dışında, herhangi bir işte çalışan öğrencilerin program kapsamında değerlendirilmesi durumunda, bu öğrencilere verilecek burs miktarı çalışmayan öğrencilere verilecek burs miktarının 1/3 ünü geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir." hükmü uyarınca söz konusu öğrencilere verilecek burs miktarının 2018 yılı Mart ayından itibaren aylık 500,00 TL. olarak belirlenmesinin Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 31/1/2018 tarihli toplantısında uygun bulunduğu bildirilmektedir.

Genel Başvuru Şartları

  1. T.C. vatandaşı olmak.
  2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı  için lisans derecesine sahip olmak.
  3. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak (ders aşamasında olmak).

 

Başvuru Evrakları

  1.Başvuru Formu: Formu indirmek için tıklayınız.

  1. Diploma: Bütünleşik doktora adayları için lisans, doktora adayları için yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi (Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesi).
  2. Transkript: Bütünleşik doktora başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans dersleri ve notlarını gösterir belgeler.
  3. ALES Belgesi: ALES sınav sonuç belgesi.
  4. Yabancı Dil Belgesi: YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesi.
  5. Nüfus cüzdan fotokopisi.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Geç başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru ve Kesin Kayıt Tarihleri

Son Başvuru Tarihi

29 Ocak - 14 Şubat 2018

Mülakata Gireceklerin İlanı

15 Şubat 2018

Mülakat

15 Şubat 2018

Kazananların İlanı

15 Şubat 2018

Kesin Kayıtların Yapılması

15 Şubat 2018

Başvuru Adresi

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Emniyet Mahallesi, Abant-1 Caddesi, No: 10/2E, Kat: 8,

06500, Yenimahalle, Ankara

Doktora Mülakat Yeri

Gazi Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği Bölümü,

06570 Maltepe/ANKARA

 

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü,

06570 Maltepe/ANKARA

 

Öğrenci Alım Kriterleri

 

      Değerlendirme Oranları

Doktora Yüzdelik Puan Dağılımı4

ALES Sayısal Puanı1

                    %50

Mezuniyet Notu2

                    %25

Doktora Mülakat3

                    %25

 Açıklamalar:

1 Geçerlilik Süresi: Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıldır.

2 Yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınır. Mezuniyet notunun 100 lük ve 4 lük sistemdeki dönüşümleri için YÖK 'ün dönüşüm tablosu kullanılır.

3 Adayın doktora mülakat sınavında başarılı sayılabilmesi için mülakat sınavından en az 60 puan alması gerekir.

4 Doktora programlarına kabul edilecek adaylar, değerlendirme oranlarına göre hesaplanan başarı puanının kontenjan tablosunda belirtilen toplam asgari puan şartını sağlaması koşulu ile kontenjan dahilinde yerleştirilecektir.

 

Doktora Kontenjan ve Başvuru Koşulları

Anabilim Dalı

Alan

Kontenjan

Başvuru Koşulları

Özel Koşullar

 

Makina Mühendisliği

 

Savunma Sistemleri Entegrasyonu

 

10

Bütünleşik Doktora için;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Müh., Uçak Müh., Mekatronik Müh veya Havacılık ve Uzay Müh. Lisans derecesine sahip olmak

 

Doktora için;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Müh., Uçak Müh., Mekatronik Müh veya Havacılık ve Uzay Müh. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  85

YDS                    80

Mezuniyet Notu: 3,50/4,00

 

 

 Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  70

YDS                    60

YL Mezuniyet Notu: 3,00/4,00

Makina Mühendisliği

Yeni 3B Eklemeli Üretim

12

Bütünleşik Doktora için;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Müh., Mekatronik Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., İmalat Müh. veya Otomotiv Müh. Lisans derecesine sahip olmak.

 

Doktora için;

Mühendislik Fakültelerinin Makine Müh., Mekatronik Müh., Metalurji ve Malzeme Müh., Malzeme Bilimi ve Müh., İmalat Müh. veya Otomotiv Müh. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

 

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  85

YDS                    80

Mezuniyet Notu: 3,50/4,00

 

 

 Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  70

YDS                    60

YL Mezuniyet Notu: 3,00/4,00

Kimya Mühendisliği

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

10

Bütünleşik Doktora için;

Üniversitelerin Makine Müh., Elektrik-Elektronik Müh. ve Kimya Müh. derecesine sahip olmak.

 

Doktora için;

Üniversitelerin Makine Müh., Elektrik-Elektronik Müh. ve Kimya Müh. derecesine sahip olmak.

 

Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  85

YDS                    80

Mezuniyet Notu: 3,50/4,00

 

 

Yüksek Lisans  Mezuniyeti ile

ALES                  70

YDS                    55

YL Mezuniyet Notu: 3,00/4,00